שם המבחןמספרנושאתאריךשעהכיתה
הקדמות לתנ"ך86105.1.1תנ"ך08/04/201920:15736, 825, 826
הקדמות לתנ"ך86105.1.1תנ"ך08/04/201920:15736, 825, 826
הקדמות לתושב"ע86106.1.1תושב"ע10/04/201916:00736, 826
פשוטו של מקרא86107.1.1תושב"ע10/04/201916:00822
מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א86108.1.1מחשבת ישראל10/04/201918:00826
מחש"י-מתקופת הגאונים עד גירוש ספרד-א86108.1.1מחשבת ישראל10/04/201918:00826
מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב86109.1.1מחשבת ישראל10/04/201918:00736
מחש"י - ראשית העת החדשה-מגירוש ספרד עד המאה ה-18-ב86109.1.1מחשבת ישראל10/04/201918:00736
מחש"י-המאה ה-18 וה--19-ג86110.1.1מחשבת ישראל10/04/201920:00736
מחש"י-התקופה המודרנית-ד86111.1.1מחשבת ישראל10/04/201920:00822
חינוך יהודי86113.1.1חינוך08/04/201916:00736, 825, 826
חינוך כללי86114.1.1חינוך08/04/201918:00515, 736, 825, 826
תולדות פרשנות התנ"ך86115.1.1תנ"ך10/04/201918:00301, 736, 826