הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מסורת - יסוד האמונה, 88130.1.1
שם המרצה: פנטילאט משה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: להכיר את המסורת הרציפה של עם ישראל: מרב לתלמיד ומאב לבן, דור אחר דור.
להכיר את "מעתיקי השמועה", תקופת חייהם, ופועלם בתורה.
תיאור הקורס: בקורס זה נלמד, כיצד הגיעה התורה ממעמד הר סיני אלינו, אלינו ממש, באיזו דרך עברה בין ארצות ויבשות במשך אלפי שנים. מתוך מקורות בספרות הרבנית ובמחקרים החדישים, נברר שמות של "מעתיקי שמועה", תקופות חייהם, עיקר פועלם בתורה, תלמידיהם וצאצאיהם
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מעמד הר סיני ותקופת בית ראשון  
2 אנשי כנסת הגדולה ותלמידיהם  
3 תקופת אמוראים
4 תקופת אמוראים      
5 תקופת הגאונים
6 תחילת תקופת הראשונים בספרד והמגרב
7 תחילת תקופת הראשונים באשכנז
8 מיזוג בין מסורת מרכזי תורה בספרד ואשכנז
9 מרכזי תורה החדשים – חתימת שולחן ערוך
10 תקופת אחרונים (אשכנז)
11 תקופת אחרונים (עדות המזרח)
12 שלשלת הדורות
חובות הסטודנט בקורס: לימוד עצמי של החומר באתר הקורס, הגשת 12 מטלות ומבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
תרגילים 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
•   רמב"ם משנה תורה, הלכות יסודי התורה
•   איגרת רב שרירא גאון שאלת רבני קירואן
•   ספר הקבלה להראב"ד
•   מהרש"ל הקדמה לים של שלמה
•   רבי מנחם בר זרח הקדמת לצידה לדרך
•   רבי יחיאל היילפרין, סדר הדורות
•   רבי דוד קונפורטי, ספר קורא הדורות