הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ישעיהו בעתות גאולה ומשבר, 88119.1.1
שם המרצה: לבנת עופר
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הכרת הרקע לנבואת ישעיהו.
פיתוח מיומנות ללימוד השוואתי של פרקי תנ"ך מקבילים לקבלת תמונה כוללת של הנבואה בדור מסוים ומשמעותה לדורות.
רכישת כלים לניתוח והעמקה בכתוב, מעבר ליכולת של הבנת המילים
תיאור הקורס: הקורס יפתח בהכרת נביאי דורו של ישעיהו, אזור ותחום פעילותם והיחס בין נבואותיו לנבואותיהם. לאחר מכן נמשיך להכרת הרקע הרוחני, היסטורי, צבאי, כלכלי ומדיני להופעת ישעיהו. מכאן נעבור ללימוד   פרקי עוזיהו אשר בספר ישעיהו. לאור המעבר מעוזיהו לאחז ננתח את שאלת אי הופעת פרקי יותם. ונסיים בלימוד תחילת פרקי אחז שבספר ישעיהו.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 יחידה 1 – הקדמה לספר ישעיהו
מבוא ללימוד דברי הנביאים
הכותרת לספר ישעיהו
משפחתו של ישעיהו
2 יחידה 2 – הקדמה לספר ישעיהו (המשך)
המבנה של ספר ישעיהו
תחילת נבואתו של ישעיהו  
נביאים מקבילים לישעיהו  

יחידה 3 – הקדמה לספר ישעיהו (המשך 2)
הרקע לתחילת ספר ישעיהו – מלכות אמציה
הרקע לתחילת ספר ישעיהו – מלכות עוזיהו
3 יחידה 4 – ישעיהו פרק ו
מבוא לפרק ו
ראיית ה' בתנ"ך  

יחידה 5 – ישעיהו פרק ו (המשך)
ישעיהו לעומת יחזקאל
כנפי המלאכים  
4 יחידה 6 – ישעיהו פרק ו (המשך 2)
שירת השרפים - קדושה  
הקדושה בישעיהו וביחזקאל
תגובתו של ישעיהו וטיהורו
האש בפרק ו

יחידה 7 – ישעיהו פרק ו (המשך 3)
נבואתו של ישעיהו לעם ישראל
כאלה וכאלון אשר בשלכת
5 יחידה 8 – ישעיהו פרק א  
מבוא לפרק א  
מבנה הפרק
חלק א של פרק א
חלק ב של פרק א

יחידה 9 – ישעיהו פרק א (המשך)
חלק ג של פרק א  
מבט כללי על פרק א
כינון מערכת המשפט – שלב הכרחי בתהליך הגאולה
יחידה 10 – ישעיהו פרק ב
פרק ב פסוקים א-ד
הקשר בין תחילת פרק ב לפרק א  
נבואה הפוכה בספר יואל  
נבואה זהה בספר מיכה

יחידה 11 – ישעיהו פרק ב (המשך)
פרק ב פסוקים ה-יא
האיסור להרבות סוסים
האיסור להרבות נשים
האיסור להרבות כסף וזהב
לבלתי רום לבבו מאחיו
פרק ב פסוקים יב-כב
6 יחידה 10 – ישעיהו פרק ב
פרק ב פסוקים א-ד
הקשר בין תחילת פרק ב לפרק א  
נבואה הפוכה בספר יואל  
נבואה זהה בספר מיכה

יחידה 11 – ישעיהו פרק ב (המשך)
פרק ב פסוקים ה-יא
האיסור להרבות סוסים
האיסור להרבות נשים
האיסור להרבות כסף וזהב
לבלתי רום לבבו מאחיו
פרק ב פסוקים יב-כב
7 יחידה 12
ישעיהו פרק ג
מבוא לפרקים ג-ד
הסרת ההנהגה – פרק ג פסוקים א-טו
רשימת המנהיגים
ההשוואה ליפתח – קָצִ֖ין תִּֽהְיֶה־לָּ֑נוּ  
הסיבה להסרת המנהיגים - מַה לָּכֶם֙ תְּדַכְּא֣וּ עַמִּ֔י
הסרת תכשיטיהן של בנות ציון – פרק ג פסוק טז – פרק ד פסוק א
חטאן של בנות ציון
עונשן של בנות ציון  
מתי וכיצד התממשה נבואה זו של ישעיהו?
8 יחידה 13
ישעיהו פרק ד  
נבואת נחמה ותיקון – פרק ד  
צמח ה' ופרי הארץ – משל או כפשוטו?  
ענן אש וסוכה – חזרה לתקופת המדבר
9 יחידה 14
ישעיהו פרק ה פסוקים א-ז
משל הכרם
מעשה, מחדל וגנטיקה בשיר הכרם של ישעיהו – פרופ' יהודה פליקס
10 יחידה 15
ישעיהו פרק ה פסוקים ח-ל
נבואות "הוי"
הוי מגיעי בית בבית
הוי משכימי בבוקר
הוי חכמים בעיניהם
הוי גבורים לשתות יין
הוֹי אַשּׁוּר שֵׁבֶט אַפִּי
וירגזו ההרים
ועוד ידו נטויה
והנה מהרה קל יבוא
יחידה 14
ישעיהו פרק ה פסוקים א-ז
משל הכרם
מעשה, מחדל וגנטיקה בשיר הכרם של ישעיהו – פרופ' יהודה פליקס
11 יחידה 16
מבוא לפרק ז
מבוא לפרק ז – המעבר מימי עוזיהו לימי אחז
תקופת יותם
תקופת אחז
ממלכת ישראל באותה תקופה
12 יחידה 17
פרק ז
פרק ז – המלחמה על ירושלים
הסיבה להתקפה על ירושלים
הדרכת ישעיהו כיצד להתמודד עם המתקפה על ירושלים
הצעת נתינת האות
מה עשה אחז בשל האיום מפקח ורצין
נבואת ישעיהו לאחר סירובו של אחז
חמאה ודבש יאכל
הקשר בין פרק ו לפרק ז
חובות הסטודנט בקורס: ביצוע המטלות ומבחן מסכם.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
חובה:
1.   תנ"ך שלם
2.   מפרשים, מקראות גדולות, מהדורת הכתר, אוניברסיטת בר אילן, תשנ"ו.
3.   אברבנאל, דון יצחק, פירוש על נביאים אחרונים, בני ארבאל, ירושלים, תשל"ט.
4.   מלבים, מאיר ליבוש, אוצר הפירושים, הוצאת ספרים פרדס, ירושלים, תשי"ז.
5.   כרמל, יוסף ג', צפנת ישעיהו, ספרי מגיד, ירושלים, תשע"ה.
6.   פליקס, יהודה, טבע וארץ בתנ"ך, הוצאת ראובן מס, ירושלים, תשנ"ב.

רשות:
1. לוצטו, שמואל דוד, ספר ישעיה, Bianchi, פדובה, 1867.
2. הרטום, א.ש., ספר ישעיה, הוצאת יבנה, תל אביב, תשכ"א.
3. ברויאר, מרדכי, פרקי ישעיהו, תבונות, אלון שבות, תש"ע.
4. עולם התנ"ך, ישעיה, דברי הימים, תל אביב, תשנ"ט.
5. חכם, עמוס, דעת מקרא ספר ישעיהו, מוסד הרב קוק, ירושלים תשמ"ד.
6. מרגליות, רחל, אחד היה ישעיהו, סיני, ירושלים, תשי"ד.
7. זלוטניק, יעקב, אחדות ישעיהו, הוצאת מסבת עונג שבת, תל אביב, תרפ"ח