הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הוראה מתקנת בחשבון, 88117.1.1
שם המרצה: ראוכברגר גיטה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: -   להכיר גישות שונות במחקר העכשווי העוסקות בנושא ליקויי למידה בחשבון.
-   לדעת את מאפייני הקשיים והלקויות במתמטיקה.
-   להכיר את הגורמים לקשיי למידה וליקויי למידה במתמטיקה.
-   להבין את עקרונות דרכי התערבות לקידום תלמידים עם לקויות למידה במתמטיקה.
-   להכיר כלים לאבחון דינאמי, המשולב בתהליכי הוראה המותאמים לשונות לומדים
תיאור הקורס: הקורס עוסק בקשיים העולים מהוראת מתמטיקה, בדרכים לאיתורם ולטיפול בהם. הקורס מתמקד בתפיסת מושג המספר ובהוראת 4 פעולות החשבון במספרים שלמים. מוסברים בו העקרונות והמטרות בהוראה מתקנת במתמטיקה והגישות שבאמצעותן ניתן לקדם את התלמידים .מנושאי הקורס: דרכי חשיבה מתמטית אצל ילדים; אסטרטגיות בהוראת המתמטיקה; המבנה העשורי; ארבע פעולות החשבון במספרים שלמים; בעיות מילוליות וסיפורים חשבוניים
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 תהליכי חשיבה ולמידה במתמטיקה
2 קשיים וליקויי למידה במתמטיקה – רקע תיאורטי
3 גישות ומודלים בהערכה קבוצתית: המודל הסביבתי והמודל הכמותי
4 שיח מתמטי – ככלי בהערכת יכולת למידה, באיתור דרכי חשיבה ולמידה
5 גישות ועקרונות בהוראה מתקנת
6 הוראה מתקנת בחיבור ובחיסור
7 הוראה מתקנת בכפל ובחילוק
8 אבחון ליקויי למידה בחשבון
חובות הסטודנט בקורס: 1.   לימוד כל פרקי הקורס
2.   הכנת המטלות לפרקי הקורס
3.   מבחן
4.   קריאת המאמרים והספרים המסומנים כחובה ברשימה הביבליוגרפית
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 70
רשימה ביבליוגרפית:
קריאת חובה:
אהרוני, ר' (2011). חשבון להורים-ספר למבוגרים על מתמטיקה של ילדים. ת"א. שוקן.
בן-יהודה, מ' ושרוני, ו' (2009). אח"ד מי יודע - אבחון דידקטי בחשבון, חולון: יסוד.
הניק.א', רובינשטיין א' (2008) היבטים נוירוקוגניטיביים של דיסקלקוליה התפתחותית", כתב עט אונב'. בן גוריון, באר שבע. כתובת אינטרנט:
http://campus.achva.ac.il/nsce/pdf/Henik_Rubinstein.pdf
ספקטור, נ' (2007). כישלון בחשבון: דיסקלקוליה: ליקוי ייחודי מול אבחונים שגויות: היכולות וההתמודדות", כתובת אינטרנט:
http://www.articles.co.il/article/10099/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94
רשות:
פישביין, א', תירוש, ד', קורן מ', ברש א', קליין ר', שני ב', אזהרי נ' וטולדו א' (1998). יחידות הוראה במתמטיקה והוראתה להכשרת מורים בבית הספר היסודי, המתמטיקה והמציאות. בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב: רמות.
קרסנטי, ר' והרכבי, א' (2003). אפיוני למידה וחשיבה של תלמידים "חלשים" במתמטיקה: דו"ח מסכם לשנים 2000-2002 מוגש למשרד החינוך, רחובות: מכון וייצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים. כתובת אינטרנט:
http://info.smkb.ac.il/home/home.exe/10978/20481
רוני, ו'. אבישר, ג' (2015). סוגיות בחינוך מיוחד, (יחידה4). ליקויי למידה. רעננה. אוניברסיטה פתוחה. עמ' 47-59
תירוש, ב' וקליין, צ' (2000). היבטים פסיכולוגיים בהוראת מתמטיקה, תל-אביב: מופ"ת. קישור לספר דיגיטלי:
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97219814#8.3272.6.defaultקריאת