הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מלאכות שבת - להבין ולהשכיל, 88115.1.1
שם המרצה: פנטילאט משה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: בסיום הקורס הסטודנטית :
תכיר ותבין את מלאכות שבת, ותבין לעומק את ההגיון של ההלכות השונות
תיאור הקורס: בתחילת הקורס נלמדים הכללים של ל"ט מלאכות שבת, ולאחר מכן מוצגות ההלכות השונות, כפרטים המסתעפים באופן לוגי-הגיוני מן הכללים של ל"ט מלאכות
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 ל"ט מלאכות
2 מושגי יסוד במלאכות שבת
3 עקרונות מלאכת מחשבת
4 התפתחות ספרות והלכה
5 מלאכת טוחן – דוגמה ראשונה להבנת הלכות שבת
6 מלאכת בורר
חובות הסטודנט בקורס: לימוד עצמי של החומר באתר הקורס, הגשת מטלות ומבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
•   אורחות שבת - הרב גלבר והרב רובין
•   שמירת שבת כהלכתה - הרב נויבירט
•   ילקוט יוסף, הלכות שבת - הרב יצחק יוסף