הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: כשרות המאכלים, 88114.1.1
שם המרצה: מאור זאב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: התלמידות יתנסו בבדיקת הבדלי גישות ומחלוקות שונות.
עידוד הרצון בתלמידה לברור עצמי של שאלות שונות גם בהלכה למעשה.
התלמידה תקנה שיטות הוראה.
עידוד הרצון בתלמידה ללימוד עצמי של ספרי הלכה שונים.
התלמידה תתחזק ביראת שמים ויראת חטא.
תיאור הקורס: ידע רחב ומבוסס של מקורות בנושאי כשרות, ובמיוחד במצבי עקרת בית, ותעשיה מודרנית. הפנמה של הדברים וקיומם למעשה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 בעיות הכשרות בתעשייה המודרנית
2   מרכיבי מזון מיוחדים
3 הלכות בשר וחלב
4 הרחקות בין בשר לחלב
5   הכשרת כלים
6 טבילת כלים
7 מאכלי גויים
8 תולעים ושרצים
9 חלה, תרומות ומעשרות ושביעית
10 דם ומליחה
11 סכנות סגוליות
12 דגים
חובות הסטודנט בקורס: א] למידת כל היחידות, והגשת כל המטלות.
ב] מבחן סיכום.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
שולחן ערוך יורה דעה, קצור הלכות בשר בחלב, בדיקת מזון כהלכה, ספר הכשרות, הליכות בת ישראל, שמירת שבת כהלכתה, תורת היולדת, שבת שבתון.

שו"תים: חתם סופר, ממעמקים, שרידי אש, אחיעזר, מנחת שלמה, מנחת יצחק, אגרות משה, יחוה דעת, יביע אומר, ילקוט יוסף.