הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: נושאים בחינוך המיוחד לאור היהדות, 88090.1.1
שם המרצה: אלון דורון
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א,ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנט ירכוש ידע אודות יחס ההלכה והמחשבה היהודית לגבי סוגיות שונות הקשורות לעולמם של אנשים עם צרכים מיוחדים
תיאור הקורס: המפגש והטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים מעורר שאלות פילוסופיות ואתיות רבות ומעורר רגשות עוצמתיים. קורס זה עושה ניסיון לבחון סוגיות אילו דרך נקודת המבט של המקורות היהודים, הן בהיבט של המחשבה היהודית לדורותיה והן במבטה של ההלכה.
הסוגיות של משמעות קיומם של אנשים פגועים בעולמנו, היחס הנכון אליהם, מעמדם בהלכה ועוד יבחנו על פי המקורות היהודים לדורותיהם ובהתייחס למפגש בין המבט ההלכתי והמחשבתי של היהדות למפגש עם הידע המקצועי מתחומי הפסיכולוגיה והחינוך המיוחד על עולמם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 על תפקידם של אנשים עם מוגבלויות בעולם
2 על תפקידם של אנשים עם מוגבלויות בעולם - המשך
3 על משמעות הניסיונות בחיים
4 תפקידם המיוחד של ההורים בגידול ילד עם צרכים מיוחדים
5 יחס החברה לבעלי צרכים מיוחדים
6 הגדרת השוטה הגמור
7 סימני השוטה
8 השוטה לדבר אחד
9 חילוקי דינים בשוטה לדבר אחד
10 חילוקי דינים בשוטה לדבר אחד - המשך
11 הפתי והפיגור
12 הפתי והפיגור - המשך
13 חינוך למצוות אצל אנשים עם צרכים מיוחדים.
14 סוגיית ייחוד בטיפול באנשים בעלי צרכים מיוחדים.
חובות הסטודנט בקורס: 1.   הגשת 12 מטלות לאורך השנה.
2.   מבחן מסכם
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
תרגילים 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
ספרות תורנית
1.   אהרון שמעון הרב בן רבי יעקב אברהם מקופנהגן (תרס"ב). אור הישר- פרשת הגט מקליווא.. דפוס לעמבערג,.
2.   בולא רבי רפאל משה (תקכ"ז), גט מקושר דפוס קונסטנטינה .
3.   זילברשטיין הרב יצחק (תשע"ב). שיעורי תורה לרופאים- שאלות ותשובות בענייני רפואה בהלכה.
4.   הכהן מלמד, ר'., (2002). "הילד החריג והחינוך המיוחד על פי מקורות ביהדות". הוצאה פרטית, ירושלים.
5.   פרבשטיין, הרב משה מרדכי (תשנ"ה). משפט הדעת, עיונים וברורי הלכה בגדרי הדעת ובהלכות שוטה, מכון שער המשפט והנהגת בתי הדין הרבניים, ירושלים.
6.   סופר, א., (תשס"ז). נשמת אברהם, מהדורה שניה הוצאת המכון ע"ש ד"ר פלק שלזינגר לחקר הרפואה ע"פ התורה ליד המרכז הרפואי "שערי צדק" ירושלים.
7.   שטיינברג, א., (תשס"ו). אנציקלופדיה הלכתית רפואית, ירושלים.

ספרות מקצועית
8.   ברגמן, ז., וכהן, א. (1994). המשפחה: מסע אל עמק השווה, עם עובד, תל-אביב.
9.   גולדנברג, ג׳., ורדיגר, ד., לרנר, מ., פסטרנק, ע., (2014). אתיקה בחינוך מיוחד- סוגיות ועקרונות התמודדות. הוצאת מכון מופ"ת, תל אביב.
10.   לוקאסון, ר., ואח. (2002). פיגור שכלי. הגדרה, סיווג ומערכות תמיכה. מהדורה עשירית (ק. מנור ומ. מורבר- תרגום). ירושלים. אדם- מרכז בינתחומי ישראלי מארגון בית אקשטיין.
11.   סנה, ר., מור סלע, ת., גרוס אנגלנדר י., ( 2013). "הורים ללא סוף" .הוצאת ידיעות ספרים, תל אביב.
12.   רונן, ח. (2005). "פיגור שכלי"- עיון דרכי עבודה והוראה. הוצאת "אח". קריית ביאליק.
13.   מישורי, ע. (2014). מסע החיים עם אוטיזם. הוצאת מופ"ת תל אביב.