הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסיכופיזיולוגיה, 88011.1.1
שם המרצה: פנטילאט שרה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: בסיום הקורס הסטודנט:
1.   יבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות.
2.   יכיר את מבנה המוח ודרך פעולתו .
3.   ידע מהי השפעתם של חומרים שונים על הפעילות המוחית ועל ההתנהגות.
4.   יבין את הבסיס הביולוגי להתנהגות תקינה ולהפרעות התנהגותיות שונות
תיאור הקורס: קורס מרתק, המתאר את הבסיס הפיזיולוגי של תהליכים פסיכולוגיים שונים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 תאי עצב - מבנה ותפקוד
2 מבנה מערכת העצבים
3 פסיכופרמקולוגיה
4 שיטות מחקר
5 רגשות
6 למידה וזיכרון
7 תקשורת
8 הפרעות סכיזופרניה והפרעות אפקטיביות
9 הפרעות חרדה, הפרעת ADHD, הפרעת אוטיזם.
חובות הסטודנט בקורס: לימוד עצמי מתוך אתר הקורס, הגשת 6 משימות, מבחן סיום.
יש לעבור את המבחן בציון 55, וממוצע המשימות חייב להיות לפחות 60.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 60
רשימה ביבליוגרפית:
•   הפיזיולוגיה של ההתנהגות, קרלסון, האוניברסיטה הפתוחה
•   עקרונות הפיזיולוגיה, ברן, לוי, 1996, האוניברסיטה הפתוחה
•   עקרונות בפיזיולוגיה כללית, רשימת הרצאות, רחמימוב רמי, 1975, אקדמון,
•   From Neuron to Brain, J. G. Nichols et al, 5th ed. 2001, Sinauer
•   Physiology of behavior, N. R. Carlson , 11th ed, 2011