הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסיכופתולוגיה, 88010.1.1
שם המרצה: ראוכברגר גיטה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: •   חשיפה למושגים המבחינים בין נורמלי לפתולוגי
•   הכרת אפיוני דחק ואסטרטגיות להתמודדות
•   הכרת מודלים שונים המסבירים את התפתחותן של הפרעות נפשיות
•   הקניית ידע בסיסי במגוון רחב של הפרעות
תיאור הקורס: הקורס נועד לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם התוכן של הפסיכופתולוגיה. הוא מקנה היכרות בסיסית עם פתולוגיות נפשיות ומציג מודלים להבנת הפתולוגיה ודרכי הטיפול. הקורס עוסק, בין השאר, בהגדרה ובאבחנה של נורמליות ואבנורמליות, באסכולות שונות להבנת התחום והפרעות ספציפיות, כגון: הפרעות חרדה, הפרעות הסתגלות, הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות.
לתשומת לבכם: הקורס אינו מכשיר את הלומד לעסוק בפועל בטיפול נפשי, אלא רק לפתח רגישות לזיהוי התנהגויות חריגות, שאחריהן יש לעקוב ובמידת הצורך להפנות לאנשי מקצוע
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 התנהגות חריגה מהי?
2 הפרעות דחק והפרעות הסתגלות
3 הפרעות חרדה אצל ילדים ומתבגרים
4 הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות
5 הפרעות פסיכוטיות
6 הפרעות התפתחות אצל ילדים ומתבגרים
7 הפרעות התנהגות אצל ילדים ומתבגרים
8 הפרעות אכילה
חובות הסטודנט בקורס: 1)   לימוד כל פרקי הקורס
2)   הכנת מטלות
3)   מבחן
מומלץ לקרוא מאמרים וספרים שמופיעים בביבליוגרפיה ולהיכנס לאתרים נבחרים
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 70
רשימה ביבליוגרפית:
חובה
אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח., ונוימן, מ. (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל אביב: פפירוס. פרקים י'-י"ד.
אפטר, א., הטב, י., ויצמן, א., טיאנו, ש. (2010). פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. דיונון. פרקים ג'-ח'.
קרסון, ר', בוצ'ר ג', ומינקה ס' (1998). פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים, מהדורה עשירית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (כרך I, II)

רשות
מלמד-כהן, ר. (1996). הילד החריג והחינוך המיוחד עפ"י מקורות ביהדות, ירושלים: בית אל
גרינספן, ס, י, ווידר ש' בשיתוף עם סימונס, ר. (1995). ילדים עם צרכים מיוחדים. הוצ' קוראים
אילן, א., (1979). פסיכותרפיה בילדים ובני נוער. ספריית פועלים
בלומנטל, י., (2006) לצמוח מתוך הכאב. הוצ' י' בלומנטל
*Kernberg, O. (1984). The structural Interview. In: Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies (pp. 3-26). New Heaven: Yale University press.
Nigg (2006). Temperament and developmental psychopathology, Journal of child psychology and psychiatry, 47, 395–422.*Kaufman‐Shriqui, V., Werbeloff, N., Faroy, M.,