הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תיאוריות באישיות א, 88009.1.1
שם המרצה: זנזורי איריס
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: א.   הסטודנט יוכל לבחון את המושג אישיות ולהציע לו הסברים שונים על פי עולם התכנים הקשור בתיאוריות באישיות.
ב.   כתוצאה מהתנסויות בקורס הסטודנט יפתח נקודת מבט ובסיס ידע פסיכולוגים בהם הוא יוכל להשתמש בהמשך כמחנך, מורה ומטפל. הבנת המושגים תספק לסטודנט הארות בנוגע ללמידה שלו, ותעזור לו בהתייחסות לתלמידיו.
ג.   הסטודנט יחווה צמיחה אישית - הקורס מאפשר מרחב בחירה ניכר בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.
ד.   הסטודנט יפתח את המודעות העצמית שלו ביחס למושגים הנלמדים בקורס.
ה.   הסטודנט יפתח הנעה פנימית ללמידה ע"י התנסות בהערכה חלופית
תיאור הקורס: הקורס יתמקד בבחינת המושג ''אישיות'' ויציע לו הסברים שונים על פי עולם התכנים הקשור בתיאוריות באישיות. הבנת ה''אישיות'' תספק לסטודנטים הארות בנוגע ללמידתם הם, ותעזור להם בהתיחסותם לתלמידיהם. הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב הבחירה בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 התיאוריה הפסיכואנליטית.
2 הפסיכולוגיה של האני: אריקסון ואנה פרויד.
3 תיאורית יחסי האוביקט: מהאלר, מלני קליין וויניקוט
4 הזרם הקוגנטיבי.
5 התיאוריה הרציונאלית רגשית (r.e.t - אליס).
6 הגישה ההומניסטית: רוג'רס ומסלאו.
7 השוואה בין התיאוריות השונות
חובות הסטודנט בקורס: 1. קריאת חומר תיאורטי מחוברת הקורס ועיון במשאבי הלמידה שמופיעים באתר.
החומר התיאורטי כולל:
•   חוברת הקורס
•   מסמכים
•   סרטונים
•   מצגות
2. ביצוע 6 תרגילים במהלך לימוד הקורס.
3. בחינה בסוף הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אריקסון, א. (1960) ילדות וחברה הוצאת הקיבוץ המאוחד.
2.   ביטמן ובייט-מרום: כרך א', יחידה 2 - עמ' 83-115 עמ' 130-142 ; עמ' 143-151; עמ' 203-213.
3.   בראל, צ. (1996). מפגשים עם הפסיכולוגיה. מפגש שני:פסיכולוגיה התפתחותית. הוצאת רכס. עמ' 35-48
4.   יובל, י. ( 2001 ). סערת נפש. הוצאת קשת, תל אביב. עמ' -173 196
5.   וויניקוט, ד.ו. הילד, משפחתו וסביבתו. עמ' 91-95
6.   סגל, ח. ( 1979/1998 ). מלאני קליין. עם עובד פרק 7 100-105 : פרק 9
7.   פרויד, א. (1977). האני ומנגנוני הגנה דביר ת"א
8.   פרויד, ז. (1989). פשר החלומות הוצאת יבנה
9.   רוג'רס, ק. (1980). החופש ללמוד ספריית הפועלים, ת"א
10.   רויטמן, מ. ( 1989 ). הזדהות השלכתית – מפתח להבנת תהליכים בין-אישיים וקבוצתיים. שיחות, ג, 124-129


11.   Ellis,A. (1974). Humanistic Psychotherapy: The rational Emotive Approach Julian Press,New York.
12.   Rogers,C. (1992). Client Centered Therapy, Redwood Press LTD, Great Britian
13.   Berne,E. (1973). T.A in psychotherapy/ Sex in Human Loving/ What do You Say After You Say Hello?/ Games People Play Penguin Books

בכל יחידת הוראה קיימים קישורים אינטרנטים.
© זכויות לאיריס זנזורי