הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסיכולוגיה התפתחותית, 88007.1.1
שם המרצה: זנזורי איריס
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"ב ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: כל השנים
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנט יכיר נושאים נבחרים מתחום הפסיכולוגיה התפתחותית מגיל הינקות עד גיל הזקנה.
2.   הסטודנט ירחיב את הידע וההבנה על התפתחות האדם על פי תיאוריות שונות וקישורם לעבודת המורה והמטפל.
3.   הסטודנט ילמד להתייחס למוקדים שונים בפסיכולוגיה התפתחותית כגון: התפתחות רציפה מול התפתחות בשלבים, תורשה וסביבה, הבשלה ולמידה, וכו'.
א.   הסטודנט ילמד לראות את האדם כשלם דרך התבוננות באספקטים השונים של מבנה אישיותו: רגשי, חברתי, קוגניטיבי והתנהגותי.
ב.   הסטודנט יפתח נקודת מבט ובסיס ידע פסיכולוגים בהם הוא יוכל להשתמש בהמשך כמחנך, מורה ומטפל. הבנת המושגים תספק לסטודנט הארות בנוגע ללמידה שלו, ותעזור לו בהתייחסות לתלמידיו.
ג.   הסטודנט יחווה צמיחה אישית - הקורס מאפשר מרחב בחירה ניכר בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.
ד.   הסטודנט יפתח את המודעות העצמית שלו ביחס למושגים הנלמדים בקורס.
ה.   הסטודנט יפתח הנעה פנימית ללמידה ע"י התנסות בהערכה חלופית
תיאור הקורס: הקורס עוסק בהכרת תחום הפסיכולוגיה התפתחותית, הרחבת הידע וההבנה על התפתחות האדם על פי תיאוריות שונות וקישורם לעבודת המורה. הקורס יעסוק בנושאים: התפתחות החשיבה ע''פ פיז'ה, התפתחות הזהות ע''פ אריקסון, אינטליגנציה ומדידתה, התפתחות חברתית ומוסרית, גיל ההתבגרות, התפתחות מושגית התפתחות רגשית, התפתחות שפתית, התפתחות קוגנטיבית ושיטות מחקר.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 גיל הינקות.
2 התפתחות החשיבה על פי פיאז'ה.
3 התפתחות הזהות על פי אריקסון.
4 התפתחות חברתית ומוסרית.
5 גיל ההתבגרות.
6 התפתחות מושגית.
7 התפתחות רגשית.
8 התפתחות שפתית.
9 שיטות מחקר.
10 אינטליגנציה.
11 תיאוריות של התפתחות קוגנטיבית.
12 תיאוריות פסיכולוגיות של הזדקנות
חובות הסטודנט בקורס: 1. קריאת חומר תיאורטי מחוברת הקורס ועיון במשאבי הלמידה שמופיעים באתר.
החומר התיאורטי כולל:
•   חוברת הקורס
•   מסמכים
•   סרטונים
•   מצגות
2. ביצוע 12 משימות/תרגילים במהלך לימוד הקורס.
3. בחינה בסוף הקורס.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן סמסטר ב 50% 55
עבודה 50% 55
רשימה ביבליוגרפית:
התפתחות הילד: טבעה ומהלכה (‏תרגום: ה' יעקובסון; האוניברסיטה הפתוחה, 1998‎)‏, שהוא תרגום של:
L.A. Sroufe, R.G. Cooper & G.B. DeHart, Child Development: Its Nature and Course, 3rd ed. (‏McGraw Hill, 1996‎)


זיו, א. (1984) התבגרות. גבעתיים: מסדה.

זיו, א. (1986) הגיל הלא רגיל. ת"א פפירוס.

הזקנה מזוית מחקרית (1997), עורכת ג'ני ברודסקי, ירושלים: ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה.

שיהי גייל - מעברים (1985), תל אביב: בית זמורה.

אלחנן גפני (1988) הבנת הגיל השלישי, ירושליים: הרשות לפנסיונרים וקשישים.

מייזלס, ע. (1995). לקראת גיוס. בתוך ח. פלום (עורך)). מתבגרים בישראל. עמ' 177-200. הוצאת רכס..

שולמן ש. (1995). תהליכי התבגרות ותהליכים משפחתיים - שינוי והמשכיות. בתוך: ח. פלום (עורך) מתבגרים בישראל. עמ' 43-59. הוצאת רכס.
בכל יחידת הוראה קיימים קישורים אינטרנטים.

© זכויות לאיריס זנזורי