הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה , 42057.1.3
שם המרצה: בן דוד סימה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: השלמת שנתיים של לימודים
מטרות / תוצרי למידה: 1.   להפגיש את הסטודנטית עם מוסד בית הספר, כולל הסתגלות ל"פוליטיקה הבית ספרית"
2.   סיוע בבניה נכונה ומתאימה של מערכי שיעור המתמטיקה ושל מבחנים עם שאלות ברמות חשיבה שונות
3.   חיזוק יכולת הסטודנטית לפעול באופן אוטונומי במוסדות החינוך
4.   מתן כלים לזיהוי ואבחון צרכים חינוכיים ולימודיים של אוכלוסיות שונות והכשרת דרכי הוראה לאוכלוסיות אלו
5.   פיתוח מקצועי פדגוגי
6.   הענקת יכולת הקשבה לתלמידים והכלתם
7.   פיתוח יכולת הערכת ידע התלמיד והבנת דרכי החשיבה שלו
8.   פיתוח חשיבה רפלקטיבית
9.   לסייע ביכולת לניהול שיעור במתמטיקה הכולל ניהול דיון בתוך השיעור ומתן מענה לאירועים צפויים או בלתי צפויים בשיעור
תיאור הקורס: הסטודנטית מקבלת הכשרה מעשית ושוטפת בהוראת המתמטיקה בבית הספר:
בכל שבוע היא מתלווה למורה מכשירה בבית הספר וכך הופכת לחלק אינטגרלי מצוות בית הספר.
בבית הספר היא צופה בשיעורים וכן נותנת שיעורים כיתתיים או פרטניים.
הסטודנטית מתלווה לסיורים חוץ בית ספריים ומשתתפת בישיבות פדגוגיות
אחת לשבוע מנהלת שיחה בת כשעה עם המורה המכשירה בה הן משוחחות על השבוע החולף ומתכננות את השבוע הבא.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר בשבוע (100% נוכחות), הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
משרד החינוך, תכנית לימודים חדשה לכיתות ז, ח, ט. יולי 2013, מאתר:
תכנית הלימודים החדשה לכיתות ז, ח, ט
תכנית הלימודים המוארת לחטיבת הביניים ,לא צוין תאריך, מאתר:
המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי - עמוד הבית
רשימת ביבליוגרפיה רשות
מחוז ירושלים - מתמטיקה לחט"ב, לא צוין תאריך (מתעדכן אונליין), מאתר:
מתמטיקה לחט''ב מחוז ירושלים ‏
"ללמוד וללמד אנליזה הטכניון ומשרד החינוך "מעלות" הוצאת ספרים בע"מ, אפריל 2013.