הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת במתמטיקה -אקדמיה כיתה , 42057.1.1
שם המרצה: כהן רחל
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תצפה בשיעורים ותתלווה למורה המכשירה במשימות שונות הקשורות לעבודת ההוראה ותוכל לשאול ולהתייעץ איתה אודות מה שתראה.1
2.   הסטודנטית תתנסה בהעברת שיעורים, בצמד עם המורה המכשירה ובעצמה לבד.
3.   הסטודנטית תקבל מן המורה המכשירה כלים לעבודת ההוראה, במהלך השיעורים ובשיחה האישית המתקיימת מידי שבוע.
4.   הסטודנטית תתנסה בכתיבת מערך שיעור הכולל ניסוח מטרות מסוגים שונים, מהלך שיעור ושיקול דעת דידקטי.
5.   הסטודנטית תשפר את צורת השיח המתמטי שלה ותלמד לדייק במושגים המתמטיים.
6.   הסטודנטית תתמודד בהעברת ידע בצורות שונות לקבוצות קטנות ולכיתות שלמות, תטפל בבעיות משמעת אם יווצרו, תלמד לנהל דיונים מתמטיים בכיתה ותשפר את יכולת ההסברה שלה בהוראת המתמטיקה.
7.   הסטודנטית תחפש במקורות מידע שונים חומרים המתאימים על מנת להכין כראוי את השיעורים אותם היא מעבירה, תחשף למקורות השונים ותדע להשתמש במקור המתאים.
8.   הסטודנטית תתנסה בהוראה בעזרת כלים טכנולוגיים שונים, תכיר את היתרונות בשימוש בהם ותדע להשתמש בהם בצורה המתאימה.
תיאור הקורס: הסטודנטית מתלווה אל המורה המכשירה לשיעורים בהם היא צופה ומעבירה בעצמה או בצמד עם המורה המכשירה. מלמדת שיעורים פרטניים תלמידות על פי בקשת המורה המכשירה ומסייעת בעניינים כלליים בבית הספר בהתאם לבקשות המקשרת. בכל שבוע מתקיימת שיחה אישית עם המורה המכשירה ולאורך השנה ישנו ליווי של המד"פית שעוברת על חלק ממערכי השיעור, צופה בשיעורים של הסטודנטית ונותנת משוב לכל אורך התהליך.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר בשבוע (100% נוכחות), הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
•   תוכנית הלימודים החדשה לכיתות ז-ט, מפמ"ר מתמטיקה: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativatBeinayim/TochnitChadasha.htm
•   מבנה ההיבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה, מפמ"ר מתמטיקה: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/shinuim.htm
•   תוכנית הלימודים המוארת לחטיבת הביניים, המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי: http://newhighmath.haifa.ac.il/index.php/2015-12-10-08-23-45
•   איימס, ק' (2001). מוטיבציה – מה מורים צריכים לדעת? חינוך החשיבה 20. עמ' 165-152, הוצאת מכון ברנקו וויס.
•   בוזו, מ' והרפז, י' (2013). משוב שוטף מקדם למידה טובה. הד החינוך פ"ז (4) עמ' 115-112.
•   גוטרמן, י' (2008). כל הכיתה, כל הזמן. הד החינוך פ"ב(7) עמ' 51-38.
•   זיסקין קלרה, שירן הילי, בוכבינדר ד"ר אורלי, בוחניק נעמי (2013) ללמוד וללמד אנליזה. הטכניון ומשרד החינוך "מעלות" הוצאת ספרים בע"מ קישור לספר:
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/matematika/0.pdf
•   פיטר סמובול נתן שטיינברג (2015) שילוב פרדוקסים בהוראת מתמטיקה כאמצעי לפיתוח סקרנות על"ה 51. עמ' 28-36