הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה", 61007.1.10
שם המרצה: ליכטנשטיין חוה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
במקצועות הקודש יש לסיים את הקורס עיבוד תכנים בסמסטר א' וב'.
מטרות / תוצרי למידה: מטרות /
התנסות בכתיבת מערך שיעור והעברתו בכתה. שימוש נכון בלוח ובאמצעי עזר נוספים, ניסוח נכון של שאלות מכוונות והכנת דף עבודה, קריאה רהוטה של הפסוקים, התנסות ברפלקציה עצמית, התמודדות עם בעיות משמעת.
תוצרי למידה
הסטודנטית תדע לכתוב מערך שיעור.
הסטודנטית תעשה שימוש נכון בלוח, במצגת ובאמצעי עזר נוספים.
הסטודנטית תדע לנסח שאלות מסוגים שונים.
הסטודנטית תתאמן ותקפיד על קריאה רהוטה.
הסטודנטית תחשוב מה היו נקודות החוזק בשיעור ומה ניתן לחזק.
הסטודנטית תרכוש כלים איך להתמודד עם בעיות משמעת בכתה.
הסטודנטית תחדיר לתלמידות אהבת תורה ויחס מכבד לכתוב, לדברי חז"ל ולדברי הפרשנים.
הסטודנטית תחבר את הלימוד כך שיהיה רלוונטי לבנות.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בהדרכה ובהכוונה מעשית של סטודנטיות להוראת לימודי קדש בתוך בתי ספר. הסטודנטית צופה בשיעורים, מתנסה בהוראה בצמד עם המורה המכשירה, מתנסה בהתנהלות בית ספרית ובהתנהלות פרטנית. על הסטודנטית להיות נוכחת בבית הספר שלושה ימים בשבוע לאורך השנה ולהעביר שמונה שיעורים שלמים בכתה. במסגרת הקורס היא מקבלת הדרכה וכלים לעשות זאת באופן מיטבי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
8 קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר (100% נוכחות), הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
גוטרמן, י' (2008). כל הכיתה, כל הזמן. הד החינוך, 82(7), 44-38.
הרפז, י' (2016). הוראה מעוררת השראה. הד החינוך, צ(6), 55-52.
נבנצאל, ש"ל (תש"ס). אמצעים דרמטיים בהוראת תנ"ך בבית הספר העל יסודי. שמעתין (142-141).
פריש, ע', (2009), פרק נוסף במשנת נחמה: המילה המנחה, מגדים, נז, עמ' 124-101.

רביב ר' (תשנ"ה 1994) מונחון ללימוד המקרא.