הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה", 61007.1.9
שם המרצה: כהנא לימור
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
במקצועות הקודש יש לסיים את הקורס עיבוד תכנים בסמסטר א' וב'.
מטרות / תוצרי למידה: מטרת על: סיוע לסטודנטית בהתנסותה כמורה לתנ"ך במסגרת חינוכית. המשך חיזוק יכולותיה המקצועיות והאישיות במסגרת הכיתה ובבית הספר תוך גיבוש תפיסתה האישית והמקצועית והעצמתה כמנהיגה חינוכית עתידית.

•   הסטודנטית תלמד לעבד יחידות לימוד לצורך בניית שיעורים.
•   הסטודנטית תלמד להתאים מיומנויות לימודיות המתאימות לאופי הכיתה בה היא מלמדת.
•   הסטודנטית תלמד לכתוב מערך שיעור מפורט.
•   הסטודנטית תכיר את המערכת הבית ספרית ואת תפקיד המורה בכיתה.
•   הסטודנטית תתנסה בעבודה במצד עם המורה המכשירה.
•   הסטודנטית תפתח יכולת לעבודה עצמאית ובמקביל תחזק את יכולותיה בעבודה בצוות.
•   הסטודנטית תחזק את בטחונה בעשייה החינוכית ובפיתוח "האני מאמין" החינוכי שלה.

..
תיאור הקורס: תוכנית "אקדמיה כיתה" היא תוכנית המאפשרת שילוב סטודנטיות להוראה במסגרות חינוך שונות. במסגרת התוכנית הסטודנטיות משתלבות באופן הדרגתי בכיתה תחת הנחייתה של המורה המכשירה והמדפי"ת. במסגרת התוכנית הסטודנטית לומדת לצפות במתרחש בכיתה, מתפתחת ומתנסה בשיעורי "הוראה בצמד" בכיתה ומתנסה בהוראה עצמאית בכיתה ובעשייה כללית בבית הספר.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
8 קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר (100% נוכחות), הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
בוזו-שוורץ, מ' (2008). שאילת שאלות בכיתה. אוחזר מ http://avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/askingquestions.pdf
בוזו, מ' והרפז, י' (2013). משוב שוטף מקדם למידה טובה. הד החינוך פ"ז (4) עמ' 115-112.
גוטרמן, י' (2008). כל הכיתה, כל הזמן. הד החינוך פ"ב(7) עמ' 51-38.

נבנצאל, ש"ל (תש"ס). אמצעים דרמטיים בהוראת תנ"ך בבית הספר העל יסודי. שמעתין (142-141). אוחזר מ htm.2-emtsaim/maamarim/tanach/daat
רביב ר' (2018). מונחון ללימוד המקרא. אוחזר מ https://drive.google.com/file/d/1Nu_c3b7-JGt5jy8RidXOnSQKMnC033NZ/view
.