הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה", 61007.1.4
שם המרצה: הרשלר מיכל
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
במקצועות הקודש יש לסיים את הקורס עיבוד תכנים בסמסטר א' וב'.
מטרות / תוצרי למידה: .הסטודנטית תהיה מודעת לסדר היום הבית ספרי ולאופן התנהלות כיתת הלימוד.
2.הסטודנטית תגבש לעצמה זהות מקצועית אישית.
3.הסטודנטית תפיק תובנות מעשיות להוראה מצפיה בשיעורי המורה המכשירה והסטודנטית העמיתה.
4.הסטודנטית תתאמן בכתיבת מערך שיעור,
תנסח מטרות ראויות לשיעור,
תלמד חומרי הוראה ברמת המורה,
5.הסטודנטית תלמד שיעורים מגוונים במקצועות הקודש.
תבחר דרכי הוראה מתאימות ומגוונות.
תכיר מקורות מידע ראשוניים במקצועות הקודש.
6.הסטודנטית תיצור יחסי עבודה יעילים עם הסטודנטית העמיתה
ויחסי תקשורת טובים עם המורה המכשירה.
7.הסטודנטית תלמד להעריך תלמידים בדרכי הערכה פורמליות וחלופיות.
8.הסטודנטית תוכל לבצע רפלקציה על שיעורים שלימדה
ותוכל ליישם תובנות מעשיות משיחות הדרכה עם המדפי"ת.
9.הסטודנטית תכיר את בית הספר ומשנתו החינוכית ותיטול חלק פעיל בהתנהלות שלו.
10.הסטודנטית תדווח על נוכחותה בבית הספר באופן סדיר.
תיאור הקורס: הסטודנטית מלווה את המורה המכשירה בכיתות הלימוד, צופה בעשייתה ומנסחת תובנות ישומיות מצפיות אלו. כמו"כ, היא משתתפת בשיחות שבועיות עם המורה המכשירה ונוטלת חלק פעיל בהתנהלות הבית ספרית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
8 קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר, הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
איימס, ק' (2001). מוטיבציה – מה מורים צריכים לדעת? חינוך החשיבה 20. עמ' 165-152, הוצאת מכון ברנקו וויס.
• בוזו, מ' והרפז, י' (2013). משוב שוטף מקדם למידה טובה. הד החינוך פ"ז (4) עמ' 115-112.
• גוטרמן, י' (2008). כל הכיתה, כל הזמן. הד החינוך פ"ב(7) עמ' 51-38.