הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה", 61007.1.3
שם המרצה: אורבך ציפי
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
במקצועות הקודש יש לסיים את הקורס עיבוד תכנים בסמסטר א' וב'.
מטרות / תוצרי למידה: מטרת ההתנסות באקדמיה כיתה בקודש, היא להביא את הסטודנטית למצב בו היא מכירה היטב את תפקידה כמורה ויודעת להעביר שיעורים במקצועות קדש באופן מקצועי ונכון.

הסטודנטית תכיר את מכלול תפקידה של המורה
הסטודנטית תחווה סיטואציות רבות ומגוונות מעבודת המורה והמחנכת.
הסטודנטית תכיר דילמות ואתגרים שיש למורה ודרכי ההתמודדות האפשריות
הסטודנטית תדע להעביר שיעורים מעניינים, בנויים נכון, בהם הלמידה משמעותית.


.
תיאור הקורס: ההתנסות עוסקת בהיבט התכני של הוראת התנך. הוראת הפשט, המפרשים, "רעיון גדול" מבנה ועוד
וכן בהיבט הפדגוגי של האופן בונים שיעור ומנהלים אותו, עמידה לפני כיתה,וכד'

.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
8 קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר, הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
•   איימס, ק' (2001). מוטיבציה – מה מורים צריכים לדעת? חינוך החשיבה 20. עמ' 165-152, הוצאת מכון ברנקו וויס.
•   ארבעה ממדים בהוראת תנ"ך מירי שליסל
•   החתירה אל הרעיון הגדול של יורם הרפז. מתוך מחזיקים כיתה עמ' 14-17, אפריל 2011, הד החינוך.
•   עיונים בספר בראשית . נחמה ליבוביץ
•   עוז וענווה. הרב יגאל אריאל
•   פריש, ע', (2009), פרק נוסף במשנת נחמה: המילה המנחה, מגדים, נז, עמ' 124-101.
•   תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה משמעותית ברנקו וייס

.