הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת -תנ"ך-"אקדמיה כיתה", 61007.1.2
שם המרצה: אלוילי אודליה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
במקצועות הקודש יש לסיים את הקורס עיבוד תכנים בסמסטר א' וב'.
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תדע להכין שיעור בצורה עצמאית ולכתוב מערכי שיעור מובנים ומסודרים ולהעביר אותם בצורה מיטבית לפני הכיתה.
הסטודנטית תהווה חלק מצוות בית הספר על מנת שתחוש את ההווי הבית ספרי וקליטתה למערכת החינוך תהיה בצורה מדורגת יותר.
הסטודנטית תכתוב תלקיט המסכם את ההתפתחות המקצועית שלה במהלך ההתנסות ותתייחס לכל מרכיבי ההתנסות: צפיה בשיעורים, הכנת שיעורים, העברת שיעורים, התנהלות בית ספרית, שיחות עם המורה המכשירה.
תיאור הקורס: הסטודנטית תגיע לבית הספר פעמיים – שלוש פעמים בשבוע ותעבוד בצמוד למורה המכשירה, הן יתכננו ביחד שיעורים שהסטודנטית תעביר. לאחר ההכנה בצמד, הסטודנטית תכתוב מערך שיעור מסודר לפי תבנית של מערך מובנה. המדפי"ת תקבל את המערך ותיצור קשר עם הסטודנטית על מנת להאיר, לכוון, לדייק ולהעיר על המערך. המדפי"ת תגיש עזרה לסטודנטית בתחומים בהם צריכה סיוע ובהתאמה אישית לכל סטודנטית: בכתיבת מטרות, בהבאת מקורות, בפעילויות השיעור, בתכני השיעור בהתארגנות בזמנים ועוד. הכל לפי צרכי הסטודנטית. לאחר העברת שיעור תתקיים שיחת משוב על השיעור בה ידונו הסטודנטית, המורה המכשירה והמדפי"ת על נקודות החוזק של הסטודנטית ונקודות לחיזוק בשיעורים הבאים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
8 קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר (100% נוכחות), הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
• איימס, ק' (2001). מוטיבציה – מה מורים צריכים לדעת? חינוך החשיבה 20. עמ' 165-152, הוצאת מכון ברנקו וויס.
• בוזו, מ' והרפז, י' (2013). משוב שוטף מקדם למידה טובה. הד החינוך פ"ז (4) עמ' 115-112.
• גוטרמן, י' (2008). כל הכיתה, כל הזמן. הד החינוך פ"ב(7) עמ' 51-38.
•   הרפז, י'. (2014), תנאים ללמידה משמעותית- מהסיסמה לכיתה, הד החינוך, פ“ח, עמ' 40-45.