הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התנסות מודרכת -תנ"ך- "אקדמיה כיתה", 61007.1.1
שם המרצה: לובר יפעת
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 6 ש"ש, 12 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: ניתן להשתלב בתוכנית אקדמיה כיתה לאחר השלמת שנתיים של לימודים במכללה.
במקצועות הקודש יש לסיים את הקורס עיבוד תכנים בסמסטר א' וב'.
מטרות / תוצרי למידה: שיפור ההכשרה של סטודנטיות להוראה ושל הפיתוח המקצועי של המורים המנוסים; בניית תהליכי משוב והערכה עצמית, כפועל יוצא של אינטראקציה קרובה ומשמעותית בין שלושת הגורמים המרכזיים של ההתנסות – הסטודנטית, המורה המכשירה והמדפי"ת.
תיאור הקורס: הקורס כולל חובות צפייה בשיעורי המורה המכשירה, העברת "שיעורים בצמד" , העברת שיעורים שלמים לאורך השנה , וקיום שיחות משוב שבועיות לצורך הערכה, בירור והתקדמות אישית ומקצועית. ניתן ליווי אישי ע"י המורה המכשירה והמדפי"ת, והסטודנטית מצידה נדרשת לעמוד בחובות הקורס (כפי שמפורט להלן).
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכנת מערך שיעור לשלביו השונים
2 גיוון דרכי הוראה
3 ניהול כיתה ומשמעת
4 פיתוח חשיבה
5 משוב והערכה
6 הוראה בצמד
7 ניתוח אירועים
8 קריאה נכונה בתנ"ך ובפרשנים
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה בבית הספר, הוראת שיעורים בצמד עם המורה, הוראה עצמאית, שיעור קדם מבחן ושיעור מבחן
כתיבת מערכי שיעור, הגשת תלקיט
דיווחי נוכחות במד"ף הדיגיטלי
ציון עובר בקורס הוא 70
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
איימס, ק' (2001). מוטיבציה – מה מורים צריכים לדעת? חינוך החשיבה 20. עמ' 165-152, הוצאת מכון ברנקו וויס.
בוזו, מ' והרפז, י' (2013). משוב שוטף מקדם למידה טובה. הד החינוך פ"ז (4) עמ' 115-112.
גוטרמן, י' (2008). כל הכיתה, כל הזמן. הד החינוך פ"ב(7) עמ' 51-38.
הרפז, י'. (2014), תנאים ללמידה משמעותית- מהסיסמה לכיתה, הד החינוך, פ“ח, עמ' 40-45.
הרפז, י'. (2011). החתירה אל הרעיון הגדול. מחזיקים כיתה, הד החינוך. עמ' 14-17.
פריש, ע', (2009), פרק נוסף במשנת נחמה: המילה המנחה, מגדים, נז, עמ' 124-101.
.