הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ספר מלכים - סוגיות נבחרות א, 00301.1.1
שם המרצה: קופרמן חוה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: ידיעה בסיסית בנ"ך
מטרות / תוצרי למידה: מתרכז סביב ארבעת הדמויות שלמה-ירבעם-אסא –אחאב-.ודרך ההכרה איתם מועבר הקורס
ב)--הקורס בנוי על הבנה השקפתית-פילוסופית של כל דמות ומה היא מייצגת.
ג)--כמו כן ישנה התייחסות לדקדוק[שורשי המילים ניקוד חריג,תחביר] ושילובים בהדגשת והבהרת עניינים השקפתיים.


תוצרי למידה:

א.   הסטודנטית תקבל בסיס היסטורי בהבנת תקופת המלכים
ב.   הסטודנטית תקבל כלים היאך להתמודד עם פרשיות מורכבות ע"פ קבלת חכמינו ז"ל.
ג.   הסטודנטית תקבל כלים בדקדוק לשון הקודש
ד.   הסטודנטית תוכל לדעת להזדהות עם הצלחותיהם או כישלונן של המלכים.
ה.   הסטודנטית תקבל כלים מוסריים התנהגותיים.
תיאור הקורס: א.   מקומו של ספר מלכים בין ספרי הנ"ך הקשר בין הספרים שלפניו לאלו שאחריו.
ב.   השוואות בין מקבילות בתנ"ך[דה"י ושמואל,תהילים] לספר מלכים.
ג.   ה)—הכרה עם גישת חז"ל –דרכי לימודם,פירושיהם,ודרשותיהם.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מקומו של ספר מלכים בתנ"ך
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות בשיעורים ועבודה בסוף הסמסטר.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100% 55
רשימה ביבליוגרפית:
תנ"ך,ילקוט שמעוני,תרגום יונתן בן עוזיאל,מדרש שמואל,רש"י, תרגום רס"ג,רמב"ן ,רד"ק, רלב"ג,מהרי"א קרא,אברבנאל, מלבי"ם.
חובת הלבבות,רמח"ל,כתבי הנצי"ב, כתבי הרמב"ן.רבי צדוק הכהן מלובלין.