הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הסתברות, 42018.2.1
שם המרצה: בגנו אליהו
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1.5 ש"ש, 3 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: חשבון אינפיניטיסימלי
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטיות יבינו מהי חשיבותה של תורת ההסתברות בחיים המעשיים.
הסטודנטיות ירכשו כלים לפתרון בעיות הסתברותיות ויקנו הבנה ביסודות תורת ההסתברות.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בתורת ההסתברות. הן במקרה הבדיד והן במקרה הרציף. נעסוק באקסיומטיקה של הסתברות, במשפחות שונות של התפלגויות ובמשפטי גבול.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 התפלגות משותפת, הסתברות שולית, Covariance, מקדם מתאם.
2 תוחלת ושונות של סכום משתנים בדידים.
3 משתנה מקרי רציף. פונקציית צפיפות. פונקציית התפלגות מצטברת.
4 הפרדוקסים של ברטראנד.
5 התפלגות אחידה רציפה. חישוב תוחלת ושונות.
6 התפלגות נורמלית. תכונות, חישוב תוחלת ושונות.
7 התפלגות מעריכית. תכונת חוסר הזכרון, חישוב תוחלת ושונות.
8 התפלגות גמא. חישוב תוחלת ושונות. התפלגות חי בריבוע.
9 משפטי גבול: מרקוב, צביצב, חק המספרים הגדולים החלש, משפט הגבול המרכזי.
10 שימושים לסטסטיטיקה: רווח סמך.
חובות הסטודנט בקורס: 1. הגשת תרגילים.
2. מבחן סיכום.

אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
מבחן 80% 55
רשימה ביבליוגרפית:
S. Ross, A first course in probability.