הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר מתמטי, 42015.1.1
שם המרצה: רכס שולמית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: יכולת לקרוא טקסט מתמטי. רקע באלגברה ליניארית
מטרות / תוצרי למידה: •   הסטודנט יקנה מיומנות של קריאת והבנת טקסט מתמטי בשפה האנגלית ותרגומו לעברית.
•   הסטודנט ידע לעבד טקס מתמטי לשיעור שיועבר לסטודנטים האחרים בצורה בהירה ומובנת.
•   הסטודנט יציג את הנושא שלו בפני הכיתה.
•   הסטודנט יקנה מיומנות בהכנת דף תרגיל המתייחס לחומר אותו הציג בפני הכיתה וידע ולהתאימו לרמת האוכלוסייה הלומדת.
תיאור הקורס: הקורס מתקיים במתכונת של סמינר מתמטי עם דגש על יישומי אלגברה ליניארית וקומבינטוריקה. בכל שיעור סטודנט אחד או שניים מעבירים שיעור על חומר מתמטי חדש בתחום זה המבוסס על מאמר שקראו בשפה האנגלית.
מעבר לכך, כל סטודנט מציג לכיתה תרגילים על החומר אותו לימד שעל הסטודנטים האחרים לפתור לקראת השיעור הבא.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הצגת רקע מתמטי באלגברה ליניארית שיכול לסייע בהבנת המאמרים השונים.
2 הצגת המאמרים השונים לכיתה על ידי כל אחד מהסטודנטים כולל שאלות בנושא המוצג.
חובות הסטודנט בקורס: •   נוכחות בכל המפגשים.
•   כל סטודנט יקבל/יבחר מתוך רשימת מאמרים, מאמר מתמטי בשפה האנגלית. על הסטודנט להביא בפני הכיתה הרצאה המסכמת מאמר זה. ובנוסף לתת לכיתה תרגילים המיישמים את הנושא שהוצג לכיתה.
•   על כל סטודנט להכין תרגילים אלו לקראת השיעור הבא.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
1.   Proofs from THE BOOK/Martin Aigner, Gunter M.Ziegler
2.   Thirty-three Miniatures. Mathematical and Algorithmic Applications of Linear Algebra/ Jiri Matousek
3.   http://www.math.tau.ac.il/~jarden/Dictionary/algebra.pdf