הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הסתברות, 42018.1.1
שם המרצה: בגנו אליהו
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1.5 ש"ש, 3 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: חשבון אינפיניטיסימלי
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטיות יבינו מהי חשיבותה של תורת ההסתברות בחיים המעשיים.
הסטודנטיות ירכשו כלים לפתרון בעיות הסתברותיות ויקנו הבנה ביסודות תורת ההסתברות.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בתורת ההסתברות. הן במקרה הבדיד והן במקרה הרציף. נעסוק באקסיומטיקה של הסתברות, במשפחות שונות של התפלגויות ובמשפטי גבול.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 קומבינטוריקה - חזרה על ארבעת הבחירות.
2 אקסיומטיקה של הסתברות.
3 מרחב הסתברות אחיד.
4 הסתברות מותנה. נוסחת בייס, נוסחת ההסתברות השלמה. משחק מונטי פייטון.
5 משתנים מקריים. תוחלת. שונות. סטיית תקן.
6 תכונות התוחלת והשונות. תוחלת של פונקציה של משתנה מקרי.
7 התפלגות אחידה. חישוב ותוחלת ושונות.
8 התפלגות ברנולי. התפלגות בינומית. חישוב תוחלת ושונות.
9 התפלגות בינומית. חישוב תוחלת ושונות.
10 התפלגות גיאומטרית. חישוב תוחלת ושונות.
11 התפלגות היפר גיאומטרית. חישוב תוחלת ושונות. פרדוקס שבעים הזקנים.
12 התפלגות בינומית שלילית. חישוב תוחלת ושונות.
חובות הסטודנט בקורס: 1. הגשת תרגילים.
2. מבחן סיכום.

אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
תרגילים 20%
מבחן 80% 55
רשימה ביבליוגרפית:
S. Ross, A first course in probability.