הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סוגיות בגיאומטריה, 42021.1.1
שם המרצה: קרס יסכה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 1.5 ש"ש, 3 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב,ג,ד
דרישות קדם: . 1. גיאומטרית המישור (רמת בית ספר).
2. משפטי יסוד בטריגונומטריה
3. ווקטורים, מושג החבורה ואלגברה לינארית בסיסית
4. מיומנות עבודה בסביבה מתוקשבת, וזמינות לכך, עבודה ממוחשבת בWORD ובכלים גיאומטריים דינאמיים.
בWORD ובכלים גיאומטריים דינאמיים.
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תכיר משפטים מתקדמים בגאומטריה האוקלידית, מעבר לנלמד בתיכון.
הסטודנטית תדע ליישם גאומטרית משפטים שנלמדו בקורס, כגון שימוש נכון במשפט צ'יבא, שימוש נכון באישוויונות שניתנים בקורס.
הסטודנטית תדע להשתמש במשפטים שניתנים בקורס, כדי להוכיח משפטים אחרים.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בנושאים מתקדמים מתוך הגיאומטריה האוקלידית הנלמדת בבתי הספר התיכוניים. הכלים הם כלי הוכחה של הגיאומטריה האוקלידית במישור. שימוש בכלים אנליטיים, ובכלים אלגבריים. מושם הדגש על דרכי הוראת נושאים מורכבים אלו, תוך המחשות וכלים דידקטיים ממוחשבים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 תיכונים במשולש
2 מקום גאומטרי של נקודות
3 חוצי זווית במשולש
4 גבהים במשולש
5 חוצה זווית, תיכון וגובה- היוצאים מקדקוד אחד
6 משפט צ'יבא
7 נקודת נגל, נקודת גרגון וצמידות איזוטומית
8 ישר אוילר
9 מעגל 9 הנקודות
10 מפגשים על ישר אחד. משפט מנלאוס
חובות הסטודנט בקורס: הגשת כל התרגילים (8 מתוך 10), תוך עמידה בדרישות כל תרגיל (הגשה של לפחות מ50% מהתרגילים- בוורד, והשאר ניתן גם בכתב יד, שימוש בגאוגברה).
בקורס זה, על הסטודנטית להגיש לפחות 8 תרגילים, ואי עמידה בתנאי זה- לא תאפשר ציון לקורס.
ם.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
1.   H. S. M. Coxeter S. L. Greitzer, Geometry Revisited.
2.   H. S. M. Coxeter, Introduction to Geometry.