הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר לפתרון בעיות, 42014.1.2
שם המרצה: דויטש זיוה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: כל קורסי המתמטיקה של שנה א'.
מטרות / תוצרי למידה: פיתוח יכולת התמודדות עם בעיות מתמטיות מגוונות, המשלבות תחומי מתמטיקה שונים
.
תיאור הקורס: פיתוח יכולת העמקה ופתרון עצמאי של בעיות שונות במתמטיקה גבוהה
הסמינר מוקדש לפתרון בעיות במתמטיקה בנושאים שונים, בעיקר בתחום תורת המספרים, גיאומטריה, קומבינטוריקה ותורת הגרפים
.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שלשות פיתגוריות – גישות גיאומטריות וטכניקות מתורת המספרים
2 בעיות מתמטיות על לוח שח: בעיות שליטה (מינימום) ובעיות אי תלות (מקסימום)
3 בעיות שובך יונים- בעיות מתחומים שונים המשתמשות בעקרון דריכלה
4 מספרים ראשוניים: בעיות שונות, כדוגמה הוכחות אינסופיות של מספרים ראשוניים מהצורה 4n+1
5 סכומי טבעיים: הצגות מספרים כסכום של לפחות שני עוקבים, סכומים של עוקבים איזוגיים, קומבינתיות של מספרים זרים ועוד
6 בעיות מגוונות בהצגת הסטודנטיות
חובות הסטודנט בקורס: . פתרון שבועי של בעיות
2. הצגת הפתרונות לפני הקבוצה
3.ביקורת של פתרונות של משתתפים אחרים.
4. ניסוח והצגה של בעיות חדשות ופתרונן
.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
http://www.cut-the-knot.org/.