הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר לפתרון בעיות, 42014.1.1
שם המרצה: בגנו אליהו
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: כל קורסי המתמטיקה של שנה א'.
מטרות / תוצרי למידה: המתמטיקה המודרנית הגבוהה מעניינת בפני עצמה והיא גם בעלת יישומים עמוקים.
תיאור הקורס: פיתוח יכולת העמקה ופתרון עצמאי של בעיות שונות במתמטיקה גבוהה
הסמינר מוקדש לפתרון בעיות במתמטיקה בנושאים שונים, בעיקר באנליזה מתמטית, פונקציות ממשיות ועוד. גם יישומים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הפונקציה המעריכית
2 תהליך פואסון
3 תורים
4 שונות
חובות הסטודנט בקורס: 1. פתרון שבועי של בעיות
2. הצגת הפתרונות לפני הקבוצה
3.ביקורת של פתרונות של משתתפים אחרים.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
בהתאם לדרישות.