הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: נושאים בהוראת מתמטיקה, 42051.1.1
שם המרצה: בן דוד סימה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.שהסטודנטית תכיר את תכנית הלימודים בחטיבת הביניים(ז'-ט')
2.שהסטודנטית תכיר את אופן הוראת נושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים לכתות ז'-ט', לפי
תכניות הלימודים אפשר גם אחרת ומתמטיקה משולבת.
3.שהסטודנטית תקבל כלים דידקטיים להוראה בכתה .כולל שימוש במחשב .
4. שהסטודנטית תתנסה בהעברת שעור בפני חברותיה לקבוצה.(הוראת עמיתים)
.
תיאור הקורס: קורס זה מחולק לשלושה מרכיבים:
תכנית הלימודים לפי משרד החינוך לכתות ז-ט, כלים דידקטיים ועבודה מעשית.
הסטודנטית תלמד על תכנית הלימודים בחטיבת הביניים, תרכוש כלים דידקטיים ותיישם אותם בהוראת עמיתים.
.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 פונקציות –פתיחה .
מבחן-מהו מבחן נכון.
2 מושג האינסוף –כתה ט'.
מבחן-המשך
3 בדיקת מבחנים.
"שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק ט'
4 ריבועי קסם.
"שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק י'
5 בוחן.
"שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק יא'
6 דמיון משולשים-הוראה אינטואיטיבית.
"שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק יב'
7 הוראת עמיתים
8 הוראת עמיתים
9 הוראת עמיתים
10 הוראה עם פנינו למאה ה21.
11 הוראה בקבוצה הטרוגנית.
12 בנית שעור חקר עם שימוש במחשב.(אפשרות לשימוש בג'אוג'ברה)
13 בניית שעור עם שימוש בסרטונים.
חובות הסטודנט בקורס: .קריאת פרקים ט' עד יב' מתוך הספר :הוראה יעילה באוניברסיטה, נירה חטיבה.
2. הרצאה בפני חבירות על נושאים שונים מתוך ספר הקריאה הרשום בסעיף 1,או העברת
שעור או חלקי שעור לבנות הקבוצה.
3.מבחן בסוף השנה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן
רשימה ביבליוגרפית:
נ. חטיבה: הוראה יעילה באוניברסיטה. רמות.