הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עבודה מעשית דיפרנציאלית, 42062.1.1
שם המרצה: בן דוד סימה
סוג הקורס : התנסות
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.שהסטודנטית תכיר את תכנית הלימודים בחטיבת הביניים )ז'-ט'(
2.שהסטודנטית תכיר את אופן הוראת נושאים נבחרים מתוך תכנית הלימודים לכתות ז'-ט' ,לפי
תכניות הלימודים אפשר גם אחרת ומתמטיקה משולבת.
3.שהסטודנטית תקבל כלים דידקטיים להוראה בכתה.
4.שהסטודנטית תתנסה בהרצאה בפני חברותיה לקבוצה.
5. שהסטודנטית תצפה בשעורים לדוגמא של מורות בשטח, בבתי ספר שונים.
תיאור הקורס: קורס זה מחולק לשלושה מרכיבים:
תכנית הלימודים לפי משרד החינוך לכתות ז-ט ,כלים דידקטיים ועבודה מעשית.
הסטודנטית תצפה יחד איתי ב 3 עד 5 שעורים וכן תלמד על תכנית הלימודים בחטיבת הביניים
ותרכוש כלים דידקטיים שונים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לשם מה לומדים מתמטיקה?
ההבדל בין הנדסה וחשבון לגאומטריה ואלגברה.
2 שעור לדוגמא וניתוח שלו.
"כיצד פותרין" ג.פויה
3 פתירת בעיות לפי פויה ומכון ברנקו וייס.
סוגים שונים של שעורים והמבנה שלהם.
"שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק ג'
4 רמות שונות של שאלות –הטקסונומיה של בלום.
"שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק ד'
5 מספרים מכוונים. שיטות הוראה שונות.
"שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק ה'
6 תבנית ומשוואות-אפשר גם אחרת.
"שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק ו'
7 שאלות מילוליות. הקשיים בהוראה ורעיונות להקל עליהם. "שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק ז'
8 שטחים-כיצד נלמד לפי אפשר גם אחרת.
"שפור דרכי ההוראה" נירה חטיבה פרק ח'
9 טנגרם-פעילות עם יישום בהוראת גאומטריה.
10 צפייה בשיעור
11 צפייה בשיעור
12 צפייה בשיעור
חובות הסטודנט בקורס: . קריאת הספר "כיצד נכשלים ילדים".
2.קריאת פרקים ג' עד ח' מתוך הספר" הוראה יעילה באוניברסיטה" נירה חטיבה.
3.הרצאה בפני הקבוצה ,על הנושאים השונים מתוך ספר הקריאה הרשום בסעיף 2
4.תרגילים במידת הצורך לאורך הסמסטר, כמו צפייה בנאום או שעור באינטרנט.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן
רשימה ביבליוגרפית:
ג.פויה: כיצד פותרין. מסדה)הקדמה(
ג. הולט: כיצד נכשלים ילדים. מסדה.
נ. חטיבה : הוראה יעילה באוניברסיטה. רמות