הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: התמודדות חינוכית עם השפעות הקידמה, 60010.1.2
שם המרצה: קאליש ניצה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקורס להעניק לסטודנטית ידע והבנה של התמודדות המתבגר/ת הדתי/ת והחרדי/ת כיום עם השפעות הקידמה. ופיתוח כלים משמעותיים ואפקטיביים לטיפול בתופעות השונות ולבניית התבגרות מיטיבה דתית ערכית.
   הסטודנטית תקבל ידע תיאורטי בתחום גיל ההתבגרות, בניית דימוי עצמי, ובנית ערכי מוסר, גיבוש זהות ומציאת משמעות.
   הסטודנטית תלמד על השינויים החלים היום בעולם בתחום הטכנולוגי והדיגיטאלי ועל השפעתם על היחיד והמשפחה בכלל והמשפחה היהודית בפרט.
   הסטודנטית תקבל ידע תיאורטי על השפעות האינטרנט והרשתות החברתיות על ילדים ובני נוער.
   בעולם עמוס הגירויים והפיתויים חשוב כי הסטודנטית תבין את משימות גיל ההתבגרות בימינו, ותלמד כלים להתמודדות חינוכית והתערבות עם הנושאים בהם עלולים להתמודד בני הנוער כיום: אינטרנט, רשתות חברתיות, סמים, אלכוהול, זהות מגדרית ועוד
תיאור הקורס: בשנים האחרונות מערכת החינוך מתמודדת עם ההשפעות ההולכות וגוברות של האינטרנט והרשתות החברתיות על התלמידים. במהלך לימודי הקורס יחשפו התלמידות להשפעות האלו ולסכנות הרבות הטמונות בהם וילמדו דרכים ומיומנויות לטיפול ולהתמודדות. כן יחשפו התלמידות להשפעות החדשות האלו על הערכים לחינוך לחיי משפחה, בנית הזהות הדתית של המתבגר והמתבגרת, וחשיפתם הרבה לא רק לאינטרנט ורשתות החברתיות, אלא גם לנושאים נוספים הקשורים לסכנות ופיתויים כגון סמים, אלכוהול, זהות מגדרית וכד' שבעזרת הטכנולוגיות החדשות נעשו קרובים וזמינים.
בקורס יעשה שילוב בין תיאוריות על גיל ההתבגרות, בנית דימוי עצמי, ערך עצמי לבין בנית חוסן פנימי והתמודדות עם ההשפעות ההולכות וגוברות של העולם הדיגיטאלי – על התפתחותו וזהותו של המתבגר.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הקורס דינמי ונבנה ביחד עם התלמידות בהתאם לידע הקודם שלהן ובהתאם להתמודדות שלהם. בכל שיעור יחשפו התלמידות לאחד הנושאים בעזרת סימולציה, סרטון, או תיאור מקרה – יערך דיון בכיתה ולאחריו תקבלנה התלמידות ידע תיאורטי.
2 דוגמה לנושאים השונים:
גיל ההתבגרות ובנית זהות
3 אינטרנט ורשתות חברתיות – סכנות והתמודדות
4 אלכוהול וסמים – דרכי מניעה והתמודדות עם פיתויים
5 בניית זהות דתית – יהודית
6 בניית זהות דתית בבית לעומת בית הספר
7 ערך חיי משפחה והקשיים בעולם המשתנה
חובות הסטודנט בקורס: 1.   נוכחות מלאה
2.   השתתפות בדיונים ובסימולציות
3.   כתיבת 2 תרגילים
4.   עבודת מסכמת בסוף הסמסטר
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
תרגילים
רשימה ביבליוגרפית:
אבינר, הרב א. חינוך להתמודדות (2018) https://www.youtube.com/watch?v=iaZHTi6Id_0
אבינר, הרב א. כהנא, ב. גיל ההתבגרות (2018)https://www.youtube.com/watch?v=7c8kM6BRFfU
ארמוני יואב, (2014) השפעת טכנולוגיית המציאות המדומה על החינוך בעתיד, מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" , אוניברסיטת בן גוריון.

בוכניק, ד. דשן, מ (2015) השפעת סביבת האינטרנט על פרופיל השיפוט המוסרי של בני נוער. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות, 50, 1 (אייר תשע"ה, 2015), עמ' 99-128

בון, א. מכורים לאינטרנט (2000) נט מגזין, 1: 72-77, 2000.

בוני – נח, ח. התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל (2014) ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל, כרך א': תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה (קובץ בעריכת עמנואל גרופר ושלמה רומי). תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת, 2014, עמ' 476-507

גודמן, י. (1995) חינוך לחיי משפחה. טללי אורות: שנתון מכללת אורות ישראל , 6: 237-248, 1995/96

כהן, ב. (2009) מודל אינטגרטיבי למניעת שימוש בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער. החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים , 31: 177-193, 2009

מוס רולף, א. (1988) תיאוריות על גיל ההתבגרות, ספרית הפועלים.
מירן. בוניאל – ניסים, (2018) שימוש באינטרנט בקרב צעירים: הבחנה בין פעילות פנאי לגיטימית לבין התמכרות. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית, כ"ו, 48 (טבת תשע"ט, דצמבר 2018), עמ' 99-115

צ'רקה, ר. (1999) חינוך לחיי משפחה בחברה הדתית – ציונית בעולם משתנה. לזבולון: עיון ומעש - אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר (קובץ בעריכת יצחק הקלמן). ירושלים: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך, התרבות והספורט, 1999, עמ' 265-271

אתרים רלוונטים מומלצים :
לב אבות - http://levavot.org.il/default.asp
כיפה - http://www.kipa.co.il/
צוהר - http://www.tzohar.org.il/
ילקוט המנהל - http://www.yalkut.com/
שפ"ינט - http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi