הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: הפרשה וההפטרה - לתלמידות חד חוגי, 00117.1.1
שם המרצה: רוזנווסר דבורה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב,ג,ד
דרישות קדם: מיומנות טובה בקריאה והבנת המקרא. רמה טובה בקריאת מפרשים
מטרות / תוצרי למידה: 1.   התלמידה תדע לזהות הקשרים בין הפרשה להפטרה ותוכל להגדיר סוג כל קשר, (קשר עניני, הלכתי, הסטורי וכו')
2.   התלמידה תכיר כל הפטרה שנלמד עם מבחר פירושים ורעיונות.
3.   התלמידה תגלה מוטיבציה ללמוד עוד הפטרות.
4.   לתלמידה יהיה מידע בסיסי על כל נביא עליו אנו לומדות ועל תקופתו.
5.   התלמידה תרכוש ידע בנושאים בסיסיים במחשבת היהדות הנובעים מההפטרות כגון שכר ועונש, נסים בתנ"ך, הגאולה העתידה. וכו'.
תיאור הקורס: חשיפת התלמידות לעולם הנפלא של ההפטרות מנביאים רבים ככל האפשר בעיקר מספרים שלא נלמדו בבתי הספר. התלמידות גם יכירו ויעמיקו בדברי מפרשים ושיטתם על ההפטרות.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הפטרת פ' וירא
2 הפטרת שבת חנוכה ופרשת בהעלותך
3 הפטרת פרשת ויגש ושבת חוה"מ פסח
4 הפטרת פרשת זכור
5 הפטרת פרשת כי תשא
6 הפטרת פרשת שירה
7 הפטרת פרשת משפטים
חובות הסטודנט בקורס: 1.   מבחן מסכם בסוף הסמסטר.
2.   עבודה עצמית על הפטרה שלא נלמדה בכתה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 55
עבודה 55
רשימה ביבליוגרפית:
חוברת מקורות על כל ההפטרות שנלמד בשנה.
תנ"ך שלם
נ"ך מקראות גדולות