הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ההוראה לאור התיאוריה- התמחות - מקוון, 60013.1.7
שם המרצה: גרין רבקה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ד
דרישות קדם: השתתפות בתכנית ההתמחות
מטרות / תוצרי למידה: 1.   תמיכה קבוצתית מהעמיתים ותמיכה אישית מהמנחה.
2.   צעדים ראשונים בגיבוש זהות מקצועית.
3.   היחשפות למגוון עשיר של רעיונות ונקודות מבט הקשורים בסוגיות האופייניות להתמודדות בשנת ההתמחות. המגוון הרחב מתאפשר בשל העובדה שהקורס מקוון ובשונה מקורס פרונטלי יש בו מקום לכל המשתתפים להשמיע ולשמוע.
4.   פיתוח יכולות רפלקטיביות שהן בסיס להתפתחות והתמקצעות.
5.   הכרות עם תכנים כמו מאמרים, הרצאות, מודלים, רלוונטיים לשלבי הכניסה להוראה.
6.   הכנה הדרכה וליווי לתהליכי הערכה.
תיאור הקורס: קורס מקוון (היברידי) שני מפגשים בלבד פרונטליים עם המנחה.
הקורס ובנוי מכמה יחידות הוראה.
ליבת הקורס הוא פורום שבו מתנהלים דיונים באופן רציף וקבוע.
הנושאים בפורום קשורים למצב של ראשוניות ונובעים ממנו, והם עולים באופן אינטואיטיבי מן המשתתפים, מתמחים ומנחה, ולעיתים באופן יזום מהמנחה.
ביחידת משימות מנחה יש מטלות שונות שהן בזיקה למטרות הקורס.
שתי יחידות מוקדשות לתכנים שונים כמו מאמרים, סרטונים, הרצאות TED וכדומה המשמשות כהעשרה או בסיס לדיונים בפורום ולמטלות.
יחידה נוספת מוקדשת לתהליכי הערכה.
כמו כן יחידה שבה מידע וקישורים נחוצים למתמחים, כמו למשל זכויות וחוקים שונים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לקראת הכניסה לעבודה
2 בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים
3 המורה החונך/הגננת החונכת.
4 טיפול בבעיות קשב והתנהגות
5 התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן
6 סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן
7 תפיסת התפקיד והבנייתו
8 קשר הורה – מורה/גננת –ילד
9 מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
10 הערכת משוב אמצע שנה והערכה מסכמת
חובות הסטודנט בקורס: •   השתתפות קבועה לאורך הקורס בכל שבוע במסגרת הפורום המרכזי לפחות פעמיים בשבוע. סך הכל 70 דיונים והגשת דוחות מסכמים בסיום כל סימסטר.
•   הגשת משימות מנחה
•   הגשת דיווח חודשי על מפגשים עם מורה חונך
•   מילוי חובות צפייה מחונך וממנהל וקבלת הערכה בשני הסימסטרים.
•   הגשת תלקיט בסוף השנה המתאר תהליך התפתחות מקצועית בשנה זו.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2.   ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3.   בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4.   דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5.   וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6.   יריב, א:גורב,ד (2018). ניהול כיתה, מכון מופת, תל אביב.
7.   יריב,א. (1996).שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
8.   יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
9.   לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
10.   מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
11.   שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.