הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ההוראה לאור התיאוריה- התמחות, 60013.1.6
שם המרצה: לובר יפעת
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ד
דרישות קדם: השתתפות בתכנית ההתמחות
מטרות / תוצרי למידה: חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה. הסדנא ניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, ובאה לסייע לסטודנטית בפיתוח האני המקצועי. חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה. עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה ולחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי כלים הנדרשים להתמודדות בכל הנושאים.
תיאור הקורס: נושאי הסדנא קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו, ולכן מתקיים שיח המורכב מכמה ממדי פעילות – ניתוח אירועים בפורום כיתתי, עיון ודיון בטקסטים, הרצאות אורח וקידום מקצועי, למידה פעילה בקבוצות קטנות, צפייה וניתוח סרטים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לקראת הכניסה לעבודה
2 טיפול בבעיות קשב והתנהגות
3 מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
4 תפיסת התפקיד והבנייתו
5 אסרטיביות, דעתנות ומנהיגות
6 השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח וכו'
7 קשר הורה- מורה – ילד
חובות הסטודנט בקורס: . השתתפות סדירה ופעילה
2. הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה (פרזנטציה)
3. הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונך בסוף כל חודש לועזי
4. מסירת עבודה ביבליוגרפית + עבודת סיום למנחת הסדנא
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
. ארי עם, ח' . ומידן, א'. (2003). ניהול כיתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה.
2. בר - אב, ב'. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
3. גוסקוב, ע'. (2016). למורה כבר אין עיניים בגב. מכון מופ"ת.
4. יריב, א'. (1996). שיחת משמעות. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
5. יריב, א'. (1999).שקט בכיתה בבקשה!. רכס הוצאה לאור
6. יריב, א'. (2010). יש לי עיניים בגב. רכס הוצאה לאור
7. יריב, א', גורב, ד'. (2018). ניהול כיתה. מכון מופ"ת
8. בן פרץ, מ', שינמן, ש'. (2013). מאחורי הדלת הסגורה. מכון מופ"ת
9. שמעוני, ש'. סגל, ש', שרוני, ו'. (תשנ"ו). משמעת בכיתה – היבטים פסיכולוגיים וחינוכיים. תל אביב: מכון מופ"ת.
10. שפירא, ל'. (1999). "אינטליגנציה רגשית לילדים". הוצאת ל, דורי