הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ההוראה לאור התיאוריה- התמחות- מקוון, 60013.1.4
שם המרצה: כהן לילך
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ד
דרישות קדם: השתתפות בתכנית ההתמחות
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הסטודנטית בשנתה הראשונה בהוראה תזכה לקבלת תמיכה בקבוצת המתמחות במסגרת הפורום המרכזי של הקורס .
2.   הסטודנטית תרגיש יותר חופשי לשתף ולהתייעץ כשהיא בביתה מאחורי מקלדת ולא בהכרח מול קבוצת חברות המתבוננות בה כשהיא משתפת באתגרים איתם מתמודדת.
3.   הסטודנטית תיחשף לאירועים, חומרים ומאמרים בנושאים האמורים להעצימה וזאת במסגרת משימות מנחה .
4.   הסטודנטית תזכה לליווי שלי כמנחת הקבוצה ושל שאר החברות בקבוצה בכל הכרוך בדרישות הקשורות בהערכתה במהלך שנת ההתמחות.
תיאור הקורס: זהו קורס ליווי ותמיכה לסטודנטיות העובדות בהוראה בשנה ראשונה. הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. חשיבה רפלקטיבית מן המעשה אל התאוריה היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה. התכנים הכלולים בקורס מקוון זה כגון השתתפות בפורום, מפגשים, משימות ,תרגילים והערכת עבודה מהווים מקור לתמיכה, להעצמה ולחיזוק הדימוי העצמי המקצועי.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לקראת הכניסה לעבודה
2 בית הספר/גן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים
3 המורה החונך/הגננת החונכת
4 טיפול בבעיות קשב והתנהגות
5 התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בביה"ס ובגן
6 סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה/גן
7 תפיסת התפקיד והבנייתו.
8 קשר הורה – מורה/ גננת –ילד
9 מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
10 הערכת משוב אמצע שנה והערכה מסכמת
חובות הסטודנט בקורס: 1 .שתי השתתפויות בכל שבוע במסגרת הפורום המרכזי. חובה להגיע ל35 השתתפויות
בכל סמסטר סה''כ 70 מינימום.
2.הגשת שלושה דוחות בס''א ועוד שלושה דוחות בס''ב הקשורים באירועים
שהסטודנטית ביקשה להתייעץ עם חברותיה בפורום המרכזי.
3 . דיווח בכל חודש על נושאי ארבעת המפגשים עם המורה/הגננת החונכת.
4 .דאגה לתצפיות בשני שיעורים בסמסטר ולאחריו מילוי הערכת משוב אמצע שנה
במהלך ינואר ושליחתו למנחת הקבוצה, דיווח מקוון של הערכה מסכמת בחודש מאי.
5 . הגשת תלקיט בסוף השנה המתארים תהליך התפתחות מקצועית בשנה הראשונה
בהוראה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
1.   אבינר הרב, א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים 98410.
2.   ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
3.   בר-אב, ב. (1997). לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
4.   דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. בי"ס לעובדי הוראה בכירים.
5.   וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מבחן סאלד.
6.   יריב, א:גורב,ד (2018). ניהול כיתה, מכון מופת, תל אביב.
7.   יריב,א. (1996).שיחת משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
8.   יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות רכס פרוייקטים חינוכיים.
9.   לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
10.   מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א. "איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו"
ב. "איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר".
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה
11.   שמעוני, ש., סגל ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) – "משמעת בכיתה" – היבטים פסיכולוגיים
וחינוכיים מכון מופ"ת.
11. שפירא, ל. (1999) "אינטלגנציה ריגשית לילדים" , ל, דורי.

מקורות מקוונים:
.1.מורה תלמיד בשיחה פרטנית – מכון הלב
https://www.youtube.com/watch?v=MRe0EhC5hkU
2. משמעת בכיתה –מכון הלב
https://www.youtube.com/watch?v=LORsbbJmFsc
3.קליטת מורה חדשה
https://www.youtube.com/watch?v=zLB4Q2T3xK8&index=4&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
4.שיחה של מורה עם הורה
https://www.youtube.com/watch?v=-UGu8PMxsAs&index=6&list=PLXF_IJaFk-9D99l5pR6CYYtuwQGKfWzOx
5.להיות מורה משפיע /חיים עמית
http://amithaim.com/2018/01/02/lehiot-more-mashpia