הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ההוראה לאור התיאוריה- התמחות, 60013.1.2
שם המרצה: קאליש ניצה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   קורס שנתי
מספר השעות ונקודות זכות: 2 ש"ש, 4 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ד
דרישות קדם: השתתפות בתכנית ההתמחות
מטרות / תוצרי למידה: מטרת הקורס לעזור לסטודנטית במעבר מהיותה סטודנטית למעמדה כמורה בכיתה או גננת בגן. ועזרה בשלביה הראשונים כמורה מתחילה
   הסטודנטית תקבל ידע וכלים מעשיים להתמודדות כמורה מתחילה
   הסטודנטית תקבל תמיכה וסיוע מחברות הקבוצה לחיזוק הדימוי העצמי שלה כמורה.
   הסטודנטית תקבל כלים להתמודדות עם המעשה החינוכי בכיתה
   הסטודנטית תקבל תיאוריה וכלים בנושאים הקשורים להתנהגות התלמידים בכיתה – מאקלים כיתה, גיבוש חברתי , ועד בעיות משמעת.
   הסטודנטית תקבל כלים להשתלבות בצוות ועם בעלי תפקידים שונים בבית הספר
   הסטודנטית תקבל כלים להתמודד עם ההורים.
   הסטודנטית תקבל עזרה בבניית התפקיד שלה – דימוי עצמי כמורה, תדמיתה המקצועית וכד'
   הסטודנטית תקבל כלים להתמודדות במשבר, מצבי לחץ וחירום.
תיאור הקורס: שנה ראשונה בעבודת ההוראה, היא שנת מעבר ממעמד של סטודנט לומד – למעמד של מורה מלמד – מתקשר לתפקיד.
הנושאים שהסדנא עוסקת בהם קשורים למצב של ראשוניות או נובעים ממנו. ראשוניות בכל תפקיד במערכת החינוך כגון: מורה, מחנך, גננת, יועץ, מורה לשפה, מורה טיפולית וכו' ולכן קבוצת הלומדים היא הטרוגנית.
השילוב בין המקצועות השונים מאפשר התייחסות ברמה עקרונית לנושאים האוניברסליים הקשורים לראשוניות בעבודה החינוכית.
חשיבה רפלקטיבית היא אחד המאפיינים הבסיסיים של עבודת המורה כפרופסיונל. פיתוחה הוא מרכיב חיוני במעבר של סטודנט למעמד של מורה.
הסדנא הניתנת במתכונת של קורס רפלקטיבי, מן המעשה אל התאוריה, באה לסייע לסטודנט בפיתוח האני המקצועי.
חשיבה משותפת של המתמחה עם חברי הסדנא האחרים מסייעת באבחון של קשיים מעשיים העולים במהלך העבודה.
עבודה סדנאית זו מהווה מקור לתמיכה וחיזוק הדימוי העצמי. ליבון הקשיים בעזרת הקבוצה נותן אפשרות לבחור בדרכי פעולה מתוך מגוון אפשרויות המוצעות בסדנא, וזיהוי כלים הנדרשים להתמודד בכל הנושאים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 לקראת כניסה לעבודה
2 בית הספר/הגן ילדים כארגון, השתלבות בצוות: קשרים עם בעלי תפקידים – מנהל, מפקח, יועץ וכו'
3 המורה החונך / הגננת החונכת
4 טיפול בבעיות קשב והתנהגות
5 התמודדות עם בעיות אלימות במשפחה, בבית הספר ובגן
6 סגנונות הנהגה – דרכים לניהול כיתה / גן
7 תפיסת התפקיד והבנייתו
8 קשר הורה – מורה / גננת – ילד
9 מודעות ודימוי עצמי, תדמית מקצועית
10 כללים לבנית מבחנים ודרכי הערכה
11 חרדת בחינות
12 התמודדות במצבי משבר של תלמיד / כיתה
13 התמודדות במצבי לחץ וחירום
14 אסרטיביות, דעתנות
15 אסיפות הורים ושיתופי פעולה
16 עם הפנים לשנת ההוראה הבאה
17 זכויות פרופסיונאליות (תנאי שכר, חברות בארגון וכו')
18 שמירה על בריאות המורה – סדנא לשמירה על הקול
חובות הסטודנט בקורס: 1.   נוכחות מלאה
2.   הצגת אירוע מהעבודה בשדה לפני הקבוצה
3.   הגשת דוחות על הפגישות עם המורה החונכת/הגננת החונכת בסוף כל חודש עברי
4.   מסירת עבודה ביבליוגרפית עד סוף הסמסטר הראשון.
5.   הגשת פרוטפוליו – תלקיט בסוף השנה.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
אבינר, הרב א. (תשנ"ח) אמונת החינוך הארות והדרכות חינוכיות מעלה אדומים.
ארי עם, ח. מידן א' (2003) ניהול כיתה – כלים לעידוד התנהגות נאותה
בר-אב, ב. (1997) לגעת בחיים, דרכים להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מכון אדלר.
דור, ש. (תשנ"ג) המשמעת בבית הספר – משרד החינוך. ביה"ס לעובדי הוראה בכירים.
וגנר, מ. (1991) יש מבחן! בנית מבחני הישגים והערכתם, מכון סאלד.
יריב, א. (1996) שיחות משמעת. מודל לדו שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתה, רכס פרוייקטים חינוכיים.
יריב, א. (1999) שקט בכיתה בבקשה! לטיפול בבעיות משמעת ואלימות, רכס פרוייקטים חינוכיים.
לורנץ, ד. (תשמ"ז) קשרים וקצרים – משרד החינוך, שרות פסיכולוגי ייעוצי.
מיזליש, א., פייבר, א. (1998)
א.   איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו
ב.   איך לדבר כך שהילדים ילמדו בבית ובבית הספר
תרגום לעברית היימן ש, לייף סנטר, אלקנה.
שמעוני, ש., סגל, ש., שרוני, ו. (תשנ"ו) משמעת בכיתה – היבטים פסיכולוגיים וחינוכים מכון מופ"ת
שפירא, ל. (1999) אינטלגנציה ריגשית לילדים ל, דורי