הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סמינר דידקטי בתנ"ך , 60012.2.1
שם המרצה: אביחי ורדית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מתן כלים ומיומנויות בהוראת תנ"ך, גיוון דרכי הוראה,
התייחסות לסגנונות שונים המופיעים בתנ"ך: סיפור, הלכה, נבואה, שירה ועוד. הכנת מערך שיעור אפקטיבי בתנ"ך.
תיאור הקורס: לימוד באמצעות המחשה תרגול, והדגמה של כלים ומיומנויות בהוראת תנ"ך. הסטודנטיות יתנסו במגוון שיטות להוראת תנ"ך.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מטרות הוראת תנ"ך ודרכי ההתמודדות עם בעיות לימוד התנ"ך
2 השימוש בהקדמות ללימוד ספרי התנ"ך
3 סוגי פתיחה שונים של שיעור
4 חלוקת פרק כאמצעי בהוראת תנ"ך
5 הוראת החלק הסיפורי בתנ"ך
6 לימוד דרך השוואות בתנ"ך
7 לימוד דרך מקבילות בתנ"ך
8 השימוש במדרשי תנ"ך בהוראת תנ"ך
9 חשיבות הפרשנות על התנ"ך והדרך ללמדה
10 השוואה בין פרשנים
11 דף עבודה כאמצעי עזר בהוראת תנ"ך
12 אמצעים אמנותיים בהוראת תנ"ך
13 שיטות שונות לארגון חומר בשיעור תנ"ך
14 מבחנים, קנה מידה למבחן משקף, סוגים שונים של מבחנים
15 הוראת נושאים רגישים בתנ"ך (חטאי אבות, בינו לבינה וכו')
חובות הסטודנט בקורס: 1.נוכחות חובה והשתתפות פעילה במטלות הקורס
2. הכנת פתיחה של שיעור והעברתו בכיתה. הגשת תכנון הפתיחה מלווה בשיקול
דעת דידקטי.
3. הגשת עבודת סיכום הכוללת מערך שיעור והכנת מבחן.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
הצגה בכיתה 20%
השתתפות פעילה 20%
עבודה 60%
רשימה ביבליוגרפית:
. אבינר א', "תורת חיים", אתר לב לדעת
2. אבינר ש', תורת אמת על לימוד התנ"ך, ירושלים תשע"ב
3. אריאל י', "והערב נא – לחיבובה של התורה על לומדיה בדורנו", אתר לב לדעת
4. ארנד מ', "הוראה מחנכת", הצופה כט, טבת תשס"ד
5. ארנד מ' ופויירשטיין ש' דרכים במקרא ובהוראתו, ירושלים תשנ"ז
6. יעקובסון י', "האגדה כהשלמה למקרא", אתר דעת
7. יעקובסון י', "לעיצוב הדמות במקרא", אתר דעת
8. ליבוביץ נ', לימוד פרשני התנ"ך ודרכים להוראתם – ספר בראשית, המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, תשל"ח
9. ליבוביץ נ', ללמוד וללמד תנ"ך, ירושלים תשנ"ה
10. רביב ר', מונחון ללימוד המקרא, קדומים תשנ"ו (מהדורה שניה)
11. שטיינזלץ, הרב ע', "פשוטו של מקרא", אתר דעת
12. שליסל מ', "ארבעה מימדים בהוראת תנ"ך, אתר ללמוד וללמד
13. אתרי אינטרנט – דעת, ללמוד וללמד, בני ציון