הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: סוגיות חינוכיות באמונה , 60011.1.1
שם המרצה: רודיק יוחאי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: תוצרי הלמידה בקורס ישקפו את יכולת התלמידות לכתוב עבודה קצרה בנושא אקטואלי ותוך שימוש בהגות יהודית רלוונטית ומודעות לצרכי התלמידים
תיאור הקורס: התלמידות תעמקנה בסוגיות יסוד באמונה ותהיינה מודעות למבחר מההגות היהודית לדורותיה ויישומה בסוגיות חינוכיות ואקטואליות הרלוונטיות לעולמם של תלמידים ותלמידות מתבגרים.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1   משמעות החיים
2   חשיבות לימוד האמונה
3   כיצד מגיעים לאמונה?
4 אמונה ומידות
5   למה אנחנו מתפללים ושאלות יסוד בנושאי תפילה
6 אמונה בשעת משבר
7   אמונה, תרבות ויצירה
8 גאולה וימות המשיח
9   תורה ומצוות- שאלות יסוד
10   דידקטיקה של הוראת מחשבת ישראל
חובות הסטודנט בקורס: .   א.   השתתפות פעילה בשיעורים.
ב.   העברת שיעור קצר ביחיד או זוג בנושא נבחר (ללא ציון).
ג.   כתיבת עבודה בנושא נבחר.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100%
רשימה ביבליוגרפית:
ברקוביץ הרב אליעזר, מאמרים על יסודות היהדות, הוצאת שלם, ירושלים תשס"ד, עמ' 86-87.
הראי"ה קוק, אורות הקודש, חלק א'.
הראי"ה קוק, אורות הקודש, חלק ג'.
הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו, חלק א', עמ' 32-33, 37, 144-145
הרב אלימלך בר שאול, מצווה ולב.
הרב דוד אביחיל – תיקון המידות.
הרב יחיאל יעקב וינברג, שו"ת שרידי אש, חלק ד'.
הרב שאול ישראלי, פרקים במחשבת ישראל, הוצאת מכון התורה והמדינה, ירושלים תשנ"ו.
הרב שלום בער שניאורסון מליובאויטש, ספר המאמרים, עמ' ל"ט.
ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, עמ' 126.
כתנות אור – בירור אמוני בסוגיית הצניעות, (שוורצבויים א, וסדן ע. – עורכים).
נבון הרב חיים, "מכים שורשים" – על הפוסטמודרניזם ומלחמת התרבות במאה ה – 21.
סולוביצ'יק הרב יוסף דב, איש האמונה.
פינקל הרב נתן צבי, אור הצפון, חלק א'.
רב סעדיה גאון (רס"ג), הקדמה לאמונות ודעות, סעיף ז'.
רמב"ם, הקדמה לפירוש המשנה.
שמעון לב, ושיודע לשאול, הוצ' חרגול.
מאמרים מומלצים וספרים לקריאה:
דגן מ. החינוך הציוני דתי במבחן הזמן והתקופה, תל אביב, מכללת ליפשיץ ומשרד ביטחון (2006). מרגוליס פ. היוצאים (מדוע דתיים עוזבים את הדת), הוצ' סלע מאיר, תשע"ז.
הנ"ל, "האם אל הנער הזה התפללתי?", שמעתין, אייר- אב תש"ס, גיליון מס' 141-14.
הנ"ל, "נוער הגבעות" ומשנת הרב קוק, שמעתין, תמוז- אלול תשס"ד, גיליון מס' 157.
הנ"ל, לימודי הקודש בחינוך הדתי בין מסורת לחידוש, בתוך: זהו(ת) החמ"ד, תשע"א, עמ' 125-134.
הנ"ל, מגמות חילון בקרב הנוער הדתי, מכלול, סדרת כנס פרדס ב' (תשע"ח), עמ' 81-88. גישה מקוונת.
הנ"ל, עצמיות האדם כבסיס חינוכי במשנת הראי"ה קוק זצ"ל, שמעתין, תשנ"ו, עמ' 130-136.
צביאלי ב. "הראי"ה קוק ויחסו לספרות ולאמנות", בתוך: באורו, הוצ' ההסתדרות הציונית תשמ"ו, עמ' 518-528.
רביצקי א. "הצפוי והרשות הנתונה", בתוך: ישראל לקראת המאה ה-21, הוצ' מכון ון ליר, ירושלים.
רודיק יוחאי, "אתגרי חינוך לאמונה בעידן המודרני", בתוך: מכלול (אורה ויסקינד- אלפר עורכת), חוברת כ"ח, מכללה ירושלים, עמ' 7-16.
שגיא, א. אתגר השיבה אל המסורת, ירושלים, תשס"ג.