הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ניהול כיתה -ממתמחה למורה משמעותית-רגב, 60008.1.2
שם המרצה: בדלוב חגית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: לקורס שתי מטרות על. האחת, לווי. הקורס נועד ללוות את הסטודנטית בצורה מיטבית בהתנסות המעשית. לבחון את קשיים איתם היא מתמודדת ולתת להם מענה מידי. בקרוס הסטודנטית תיחשף לכלים אופרטיביים, אסטרטגיות ותאוריות במטרה להעצים את הסטודנטית ולהעלות אותה ממדרגת מתמחה למורה משמעותית.
השנייה, להכין אותה לקראת שנת הסטאז' , תוך בירור הזהות המקצועית שלה ונתינת כלים אפקטיביים על מנת להביא אותה מוכנה ככל האפשר לשדה החינוך.

.
תיאור הקורס: הקורס מיועד לסטודנטיות שנה ג' העוברות הכשרה מעשית בתוכנית 'אקדמיה כיתה' במטרה ליצור חיבור בין האקדמיה לשדה הוראה. הקורס עומד על שני עניינים מרכזיים: האחד, ליווי ותמיכה במסגרת זו הקורס ייתן מענה לצרכים העולים מהשטח במהלך שנת ההכשרה. השני, הכנה אופטימלית לקראת ההשתלבות במערכות החינוכיות – במסגרת זו הקורס ייתן כלים והכנה אופטימליים לקראת היציאה לעולם ההוראה וההשתלבות בו.
במסגרת החלק של הליווי והתמיכה- הסטודנטיות תכרנה את רציונל התוכנית והתיאוריה המחקרית העומדת מאחורי מודל ההתנסות: 'אקדמיה כיתה'. במסגרת זו ידונו הנושאים: הוראה פרטנית והוראה בצמד. הסטודנטיות תרכושנה ידע ומיומנויות אישיות ובין אישיות הנצרכות למורה משמעותי במערכת פדגוגית רב צוותי.
החלק השני יעסוק בהכנה לקראת מציאת עבודה וכניסה למערכת החינוך במסגרת זו ידונו הנושאים בתחום הפרקטיקה: כתיבת קו"ח, הכנה לראיון עבודה, מציאת עבודה, הכרת השטח מבחינה היררכית- בירוקרטית. חלק זה ייחודי לבנות רג"ב מתוך מטרה שהסטודנטיות ישתלבו בצורה מיטבית במסגרות החינוכיות ויביאו את כישוריהן באופן המיטבי.
סגנון הקורס בשונה מקורסים אחרים יהיה שיח פתוח בין הבנות במטרה ליצור דמות מורה משמעותית, חושבת, מעריכה ומובילה תהליכי הוראה. מורה המכירה את השדה, את המחקר ומביאה את הייחודיות שלה אל השדה הלכה למעשה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הכרת מרכיבי ההתנסות, את התפקידים, החובות והתלקיט
2 הוראה בצמד – הוראה מקבילה, טורית ודיאדית- יתרונות ואתגרים
3 על התצפית ועל השיחה השבועית
4 זהות מקצועית – איזה מין מורה אני?
5 להיות מורה משפיע – על מנהיגות מורית
6 ניהול שיעור אפקטיבי בהתאם לרמת ויכולת התלמידים
7 על למידה משמעותית
8 הסיפור ככלי ללמידה משמעותית
9 מוטיבציה והוראה אפקטבית בעידן המדיה
10 דילמות חינוכיות
11 על כתיבת קו"ח וחיפש מקום עבודה
12 על שפת גוף- הכנה לראיון עבודה
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה הכוללת מעורבות בדיונים במליאה וייבוא סיטואציות מהשדה אל המליאה. בסוף הקורס על הסטודנט להגיש עבודה מסכמת בכתב.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה 100%
רשימה ביבליוגרפית:
אברהם, ע’ (1986). המורה במראות העצמי הקבוצתי. פסיכולוגיה וייעוץ בחינוך, שנתון תשמ”ו, 139–170.
אברהם, ר' (1977), על מורה שחקן ומורה במאי, עיונים בחינוך, 14, עמ' 172-167.
אוליאל, ל' (2018).מסמך המלצות להטמעת תכנית "אקדמיה-כיתה" במוסדות החינוך. תל-אביב: מכון מופ"ת.
אוליאל, ל' ואח' (2017). "הוראה בצמד": נייר עמדה מסכם של צוות החשיבה. תל-אביב: מכון מופ"ת.
בנצור, נ' (1987) עניין של תדמית : המסרים הבלתי מילוליים בתקשורת הבין - אישית, תל אביב : זמורה-ביתן.
גרונר, ו' (2017). טיפים לכתיבת קורות חיים, דניאל משאבי אנשו, מופיע כטקסט אלקטרוני:
https://www.danel-jobs.co.il/content/10-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94
דווק, ס', ק' (2008), כוחה של נחישות, ירושלים: כתר.
הכט, י' (2016). חינוך 0.2 - איך אנו יכולים להצעיד את החינוך אל העתיד? מופיע כטקסט אלקטרוני:
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story-191499
הרפז, י' (2014), למידה משמעותית, מהסיסמה לכיתה, הד החינוך.
הרפז, י'. (2014), תנאים ללמידה משמעותית. הד החינוך, פ“ח, עמ' 40-45.
הרפז, י' (2015), 7 עקרונות להוראה מקצועית, הד החינוך.
ורכזון, מ' (2017), עוד סיפור אחד ודי: כך סיפורים מסייעים לתלמידים שלך ללמוד, הגיע זמן חינוך.