הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עיבוד תכנים בתנ"ך, 60007.4.1
שם המרצה: אביחי ורדית
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: למידת שיטות ניתוח פרקי תנ"ך לצורך בניית מטלות בזיקה לתוכן ולמבנה הפרק, וכן בניית מערך שיעור אפקטיבי.
תיאור הקורס: התנסות בשיטות למידה שונות על סוגי פרקים ממגוון ספרי התורה, הנביאים והכתובים. בשיעור ינתנו כלים לניתוח הפרק, הבנתו, והגשתו לתלמיד.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הקדמה – בעיות ופתרונות בהכנת שיעור בתנ"ך
2 הוראת סדר ספרי התנ"ך וההבדלים ביניהם
3 התהליך בעיבוד פרק להוראה בכיתה
4 הכנת פרקים שיש בהם רשימות
5 הכנת פרק סיפורי בתורה
6 הכנת פרק סיפורי בנביא
7 הכנת פרקי שירה
8 הכנת פרק הלכתי בתורה
9 הכנת פרקי נבואה
10 השימוש במילה מנחה
11 השימוש במדרש
12 השימוש בפרשנות
13 המעבר מעיבוד הפרק להעברתו בכיתה
14 הכנת קטע מתוך פרק והעברתו בכיתה
חובות הסטודנט בקורס: •   נוכחות מלאה והשתתפות פעילה
•   הצגת ניתוח קטע מפרק בכיתה והגשתו בכתב למרצה.
•   עבודת סיכום הכוללת ניתוח פרקים בהתאם לכלים שנלמדו.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
פרזנטציה 20%
עבודה 80%
רשימה ביבליוגרפית:
1. אבינר א', "תורת חיים", אתר לב לדעת
2. ארליך ב', "דגם לתכנון שיעור בתנ"ך ובתלמוד ודרכי הוראתו בכיתה
3. ארנד מ', "הוראה מחנכת", הצופה כט, טבת תשס"ד
4. ארנד מ' ופוירשטיין ש', דרכים במקרא ובהוראתו, ירושלים תשנ"ז
5. ליבוביץ נ' עיונים בספר בראשית, ירושלים תשכ"ט
6. ליבוביץ נ', "כיצד לקרוא פרק בתנ"ך, בתוך: ללמוד וללמד תנ"ך, ירושלים תשנ"ח