הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסיכולוגיה התפתחותית -מבוא - מקוון , 60004.3.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   להבין את מאפייני ההתפתחות של הילד בגיל הרך.
2.   להבין מהי אישיות וכיצד היא מתפתחת.
3.   לסקור את ההתפתחות הרגשית והחברתית לאורך שנות ילדותו של הילד.
4.   להבין את תפקיד ההורים, המשפחה והחברה בעיצוב אישיותו ודפוסי התנהגותו של הילד.
5.   להבין כיצד נרכשת השפה.
6.   הבנת ההתפתחות הפתולוגית.
תיאור הקורס: הקורס עוסק בתיאור תהליכים התפתחותיים המתרחשים בגיל הרך. בקורס נסקרות התיאוריות הבולטות העוסקות בנושאים אלו, תוך בחינת הפערים בין התיאוריות. כמו כן בקורס נלמדים שלבי התפתחות קוגניטיביים ותיאוריית הלמידה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 שיעור מבוא – מהי פסיכולוגיה
2 תיאוריות בפסיכולוגיה
3 הרקע לתיאוריה של פרויד
4 המודל הפסיכו-אנליטי של פרויד
5 התיאוריה של יונג
6 התיאוריה של אדלר
7 התיאוריה של אריקסון – חלק א'
8 התיאוריה של אריקסון – חלק ב'
9 הביהביוריזם
10 התניה אופרנטית וחיזוק
11 תורת הלמידה ומדרג הצרכים של מאסלו
12 התיאוריה הקוגניטיבית של פיאזה
13 התיאוריה הקוגניטיבית של פיאזה
חובות הסטודנט בקורס:    קריאת כל השיעורים.
   קריאת מאמרים וחומר ביבליוגרפי.
   יש להגיש שש תרגילים.
   ניתן להגיש את התרגילים בזוגות. במקרה זה על כל תלמידה להגיש את התרגילים בעצמה דרך האתר. כמו כן יש לציין במפורש כי העבודה נכתבה עם עוד שותפה.
   על כל קובץ תרגילים יינתן ציון עובר (100) או נכשל (0).
   מבחן בסוף הקורס. הציון בסוף הקורס ייקבע רק על פי ציון המבחן ולא על בסיס התרגילים.
   הגשת התרגילים מהווה תנאי כדי לגשת למבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
1.   סרוף, א. קופר, ר. ודהארט, ג. (1998). התפתחות הילד – טבעה ומהלכה. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. חלק שני, שלישי ורביעי.
2.   סולברג ש. (2008) פסיכולוגיה של הילד והמתבגר. הוצאות מגנס וידיעות ספרים. פרקים: 1; 4-10.
3.   זיו א. (1999) פסיכולוגיה מדע הבנת האדם. עם עובד. פרק: 11.
4.   לינור ע וסלון מ. (1990), מבוא לפסיכולוגיה. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה יחידה: 8.
5.   זיו א. וזיו נ. (2001) פסיכולוגיה בחינוך 2001. יחדיו. פרק 3.