הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא - מקוון , 60004.2.1
שם המרצה: סגל יעקב
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: 1.   הבנת תהליכים קוגניטיביים.
2.   הבנת התהליכים הלימודיים אותם עובר התלמיד.
3.   הכרת פונקציות חשיבה וביטוי.
4.   הבנת הצרכים הלימודיים של התלמיד.
תיאור הקורס: הקורס עוסק במגוון תחומים המתרחשים בגיל הצעיר ואותם עובר הילד. התפתחותו החברתית במישור המשפחתי והחברתי, התפתחותו הרגשית, קשריו הבין אישיים, התפתחות הדיבור. כמו כן הקורס עוסק בתפקודו של הילד המתקשה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 התפתחות חברתית ורגשית של התינוק
2 תקשורת
3 יחסי הורה ילד
4 התפתחות רגשית בגיל הגן
5 קשרים משפחתיים והשפעתם על ההתפתחות
6 גיל ההתבגרות
7 המחקרים הבולטים בתחום הזיכרון
8 סוגי הזיכרון השונים
9 התפתחות מוסרית
10 מאפיינה של שפת אנוש
11 יכולת נרטיבית ורכישת שפה שנייה
12 ילד בעל צרכים מיוחדים
חובות הסטודנט בקורס:    קריאת כל השיעורים.
   קריאת מאמרים וחומר ביבליוגרפי.
   יש להגיש שש תרגילים.
   ניתן להגיש את התרגילים בזוגות. במקרה זה על כל תלמידה להגיש את התרגילים בעצמה דרך האתר. כמו כן יש לציין במפורש כי העבודה נכתבה עם עוד שותפה.
   על כל קובץ תרגילים יינתן ציון עובר (100) או נכשל (0).
   מבחן בסוף הקורס. הציון בסוף הקורס ייקבע רק על פי ציון המבחן ולא על בסיס התרגילים.
   הגשת התרגילים מהווה תנאי כדי לגשת למבחן
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
בנטין, ש' (2003). נוירופסיכולוגיה של השפה; תהליכי זיכרון. פרקים בנוירופסיכולוגיה. משרד הביטחון ההוצאה לאור. עמ' 85 – 138.

היימן, ט' (2003). ליקויי למידה (מקראה באנגלית ובעברית). האוניברסיטה הפתוחה.

זכאי, ד' (2002). פסיכולוגיה קוגניטיבית. כרך ג' – תפיסה. האוניברסיטה הפתוחה.

מרגלית, מ' וטור-כספא ח'. (1998). ליקויי למידה: מודל נוירו- התפתחותי רב-ממדי. פסיכולוגיה ז(1). עמ': 64 – 76.

סולמס, מ' ורנבול, א' (2005). המוח ועולם הנפש. הוצאת הקיבוץ המאוחד.


רום, א'; סגל, מ' וצור ב'. (2003) ילד מה הוא אומר? על התפתחות שפה אצל ילדים. מכון מופ"ת.

רחמימוב, ר' (2004). מהפכת המוח – תקשורת, מחלות נפש וסמים. הוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון וון ליר.