הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: פסיכולוגיה חינוכית וקוגנטיבית -מבוא , 60004.1.1
שם המרצה: אביב כהן טללי
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: מתן ידע בנושא למידה ועיבוד מידע
תיאור הקורס: במהלך הקורס ילמדו תאוריות למידה שונות, נתייחס לגורמים המשפיעים על הלמידה , על הגישה הקוגנטיבית. תינתן התייחסות לתפקידי המורה
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מהי למידה? תאוריות בלמידה
2 תאוריות בלמידה
3 למידה והגורמים המשפיעים עליה
4 למידה טבעית לעומת למידה בביה"ס.
5 התאוריה ההתנהגותית ללמידה (סקינר) והתאמתה למערכת החינוך
6 תיאורית עיבוד המידע (מסלול שלושת המאגרים: לינדסי ונורמן (1977), אטקינסון ושיפרין (1968), התפתחות תהליכי עיבוד מידע.
7 למידה לפי הגשטלט (וורטהיימר, 1943-1980, ברונר, 1966
8 התפתחות החשיבה (פיז'ה, 1980-1896
9 התיאוריה החברתית ללמידה (בנדורה, 1977
10 למידה גישה קוגנטיבית חברתית (ויגוצקי, 1978
11 הגישה ההומניסטית ללמידה (רוג'רס, 1980
12 הגישה הפסיכואנליטית בלמידה
13 הגישה הפסיכואנליטית בלמידה
14 תיאוריות הנעה
חובות הסטודנט בקורס: מבחן וקריאה של טקסטים נבחרים
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
1בר אל, צ' (1996). פסיכולוגיה חינוכית, אבן יהודה: הוצאת רכס. ע"מ 31-40(ההתנהגותית), 41-45
2. וילינגהם, ד.(2014), למה תלמידים לא אוהבים את בית הספר? ואיך אפשר לגרום להם לאהוב אותו? משכל ע"מ 65-116 .
3. בר אל, צ' (1996). פסיכולוגיה חינוכית, אבן יהודה: הוצאת רכס. ע"מ 74-80.
4. שך-אופנהיימר, א. (2014) לחשוב מחדש במציאות משתנה תורתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין. הוצאת כרמל. ע"מ, 30-76.
5. בר אל, צ' (1996). פסיכולוגיה חינוכית, אבן יהודה: הוצאת רכס. ע"מ 51-67.
6. פישר, ג. ומיכאלי, נ. (2010). שינוי ושיפור במערכות חינוך, אסופת מאמרים. מכון ברנקו וייס , אבני ראשה. ע"מ 13- 24 ע"מ 51 -70 .
7. לנדאו, ד. (2014). למען החינוך לא אחשה, הזעקה על זניחת החשיבה בחינוך ובהוראה. הוצאת שאנן. ע"מ 37- 116.
8. בר אל, צ' (1996). פסיכולוגיה חינוכית, אבן יהודה: הוצאת רכס. ע"מ 83-85
9. למפרט, ח. (2008). חינוך אמפתי כבקורת הניאו קפיטליזם הוצאת רסלינג. ע"מ 23-73 ו105-131..