הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: החיים היהודיים בשואה בהיבטים חינוכיים, 60035.1.2
שם המרצה: פרסי פסיה
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: בבסיס הקורס עומדת האמונה בתנ"ך כתורת חיים. הקורס מושתת על עקרונות הלמידה המשמעותית, ומתמקד בדרכים לחבב את לימוד התנ"ך, ובהקניית כלים שונים להוראתו. בקורס תפתח התלמידה גישה דידקטית-חינוכית למקצוע, ותכיר את תכנית הלימודים ואת מבנה הדעת של המקצוע. יושם דגש על ארבעת ממדי הוראת התנ"ך: פשט, פרשנות, הקשר תנ"כי רחב, והקשר אישי (ערכים, מעורבות ורלוונטיות). הקורס מעודד למידה אוריינית עצמאית, ומחזק את הקשר בין תנ"ך ובין תחומי דעת נוספים, המשמשים כ"רקחות וטבחות" ללימוד אמוני משמעות
תיאור הקורס: בבסיס הקורס עומדת האמונה בתנ"ך כתורת חיים. הקורס מושתת על עקרונות הלמידה המשמעותית, ומתמקד בדרכים לחבב את לימוד התנ"ך, ובהקניית כלים שונים להוראתו. בקורס תפתח התלמידה גישה דידקטית-חינוכית למקצוע, ותכיר את תכנית הלימודים ואת מבנה הדעת של המקצוע. יושם דגש על ארבעת ממדי הוראת התנ"ך: פשט, פרשנות, הקשר תנ"כי רחב, והקשר אישי (ערכים, מעורבות ורלוונטיות). הקורס מעודד למידה אוריינית עצמאית, ומחזק את הקשר בין תנ"ך ובין תחומי דעת נוספים, המשמשים כ"רקחות וטבחות" ללימוד אמוני משמעות
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 יהדות אירופה בין שתי מלחמות העולם- האם היהדות עשויה חטיבה אחת או גוונים גוונים? הצגת דמויות שונות איתן ניפגש אחר כך במהלך הקורס.
צפייה בסרט תיעודי על החיים לפני המלחמה ודיון בשאלה: מדוע ללמוד על החיים לפני השואה?
קטעים מתוך יומני בני נעורים
דיון בשאלה -
כיצד ניתן ללמוד מיומני בני נעורים בשואה על החברה היהודית לפני השואה?
2 יהדות גרמניה בשנים הראשונות לשלטון הנאצי- 1933-1938: זהות יהודית מתחדשת- החינוך היהודי בגרמניה הנאצית, גזירת השחיטה.
שלוש קבוצות באוכלוסייה היהודית ושלוש תגובות שונות לאותה סיטואציה: מתבוללים, ציונים וחרדים
3 ליל הבדולח צפייה בעדויות שונות של יהודי גרמניה
4 שאלה של משפחה: כיצד משתנים חיי המשפחה היהודית בשואה לאור המאורעות?
שאלות הלכתיות בנושאי זוגיות ומשפחה
סיפורי זוגיות בשואה- קריסטיה קוצ'ינסקי, רבקה שפיצר- יוסטמן, עובדיה ועליזה ברוך
5 הורים וילדים בשואה: שאלות והתמודדות צפיה בקטעים מיחידת הלימוד מבעד לעינינו.
צפיה בעדותו של הרב סיני אדלר על הוריו,צפיה בחלקים מהמזוודה שאי אפשר לקחת
היבט דידקטי: מה ניתן ללמוד מהתמודדויות אלה לחיינו היום?
6 שאלה של ציבור: איך משמרים קהילתיות ועזרה הדדית בתקופת השואה? איך מקיימים מצוות צדקה בשואה? צפיה בקטעים מתוך המזוודה שאי אפשר לקחת מפעלי עזרה הדדית, (רחל אוירבך, מפעל ואהבת לרעך כמוך)
7 שאלה של ציבור: שמירת מצוות בשואה שאלת רב ופסיקת הלכה בשואה דיון בדוגמאות שונות
היבט דידקטי: דיון ביחידת הלימוד "השואה בראי ההלכה", בהוצאת מכללה ירושלים
8 קיום חיים יהודים במעגל המשפחתי ומעגל החיים- חגים, נישואים, בריתות, בר- מצווה וקבורה
9 שאלות של ציבור הנשים:
מיתרים לרחל - עוגנים של אשה במחנות הריכוז.
10 שאלות של חינוך: כיצד והאם מחנכים ילדים בתקופת השואה
מה לספר לילדים? לאילו ערכים מחנכים אותם? איך מגיעים ומתקרבים לילד בסיטואציה כה קשה?
דיון בשאלת ערכו של חינוך בזמני מצוקה
צפיה בסרט אמבולנס
11 דמויות של שלושה מחנכים: האדמו"ר מפיאסצנה, יאנוש קורצ'אק וסאלו קרליבך.
כאשר עוסקים באדמו"ר מפיאסצנה נעסוק גם בהתמודדותו עם שאלות האמונה בתקופה זו.
12 שאלה של יצירה: איך אדם יוצר וסביב מה נבנית היצירה שלו? מה מלמדות אותנו יצירות בשואה על כוחו של האדם ועל שמירת צלם האנוש שבו?
היבט דידקטי: לימוד ערכי דרך יצירות אומנות- שימוש ביצירות אומנות בכיתה
13 שאלה של אמונה: תפילה בשואה ועיסוק בשאלות אמונה
חשיפה לתפילות שונות בשואה
היבט דידקטי: שימוש בקטעי תפילה ללימוד ערכי.
14 שאלה של צמיחה מחודשת: שיקום יהודי לאחר השואה
קשיים בחזרה לחיים השאלות הקשות העומדות בפני היהודים, משבר האמונה, החיפוש אחרי חיים חדשים, התחיה הלאומית- אקסודוס וחזון העצמות היבשות
שיקום עולם התורה- האדמו"ר מקלויזנבורג ואחרים
צפייה בסרט: הסתר פני
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות מלאה (על פי דרישות המכללה)
מבחן
מטלת צפייה בסרט
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מטלת צפיה 10%
מבחן 90%
רשימה ביבליוגרפית:
קריאת חובה:
פרבשטיין אסתר, בסתר רעם: הלכה הגות ומנהיגות בימי השואה, מוסד הרב קוק, ירושלים, 2002, עמ' 17-23, עמ' 337-341, 355-360.

קריאה נוספת להעשרה:
אליאך יפה, שמירת המסורת היהודית בקרב האסירים היהודים במחנות-הריכוז, מחנות הריכוז הנאציים, יד- ושם, 1980 , עמ' 157-166
בניש, פרל, הרוח שגברה על הדרקון, פלדהיים, ירושלים 1993