הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ליקויי למידה, 60003.2.1
שם המרצה: רז יעל
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: פיתוח יכולת להבחנה מבדלת בתלמידים עם לקויות למידה וקשיי למידה. הבהרת מושגי יסוד ופרוט סוגי לקויות הלמידה הספציפיים, הסיבות להן, השפעתן על תהליכי הלמידה והשלכותיהן לתחומי הרגש החברה, והמשפחה.
רכישת ידע על מאפיינים פסיכולוגיים וחינוכיים של הליקויים השונים ופיתוח כלים לעבודה פרטנית ומערכתית תוך שילוב אסטרטגיות הוראה מגוונות לקידום תלמידים מתקשים
תיאור הקורס: שכיחות הפרעת לקות למידה הולכת וגדלה באופן משמעותי בעשרים השנה האחרונות.
לקות למידה מחייבת התייחסות חינוכית המתאימה לצרכים יחידניים ודרישות המערכת החינוכית המשקפות את מענה התלמיד לציפיות החינוכיות המותנות בגילו.
זכותם של התלמידים לשוויון הזדמנויות בלמידה ובדרכי ההיבחנות מתבטאת במתן מענה הולם לצורכיהם הייחודיים של תלמידים בעלי ליקויי למידה, מענה שנועד להוציא מן הכוח אל הפועל את הפוטנציאל הטמון בהם. ועל כן קימת חשיבות רבה להקניית מושגי יסוד בתחום ליקויי הלמידה ואסטרטגיות הוראה מגוונות בשיעור
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 הקדמה:
הגדרת המונח ליקויי למידה בהתאם ל - DSM-5 ( 2013 ) הסבר, והדגשים
( - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-5 ספר האבחנות הפסיכיאטרי האמריקאי , הוצאה לאור ע"י האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית )
•   הבחנה בין לקות למידה לקושי בלמידה.
•   אטיולוגיה של לקויות למידה.
•   אוכלוסיית ליקויי הלמידה- שכיחות, מאפיינים, שינוי הדגש עם הגיל, מבוגרים עם ליקויי למידהDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition- DSM-5, (2013) (APA)
American Psychiatric Association's
תרגום לעברית בקובץ המאמרים
סוגיות בחינוך המיוחד מהי לקות למידה עמ' 13-17
מדיניות משרד החינוך
הרפז - שאל ילדים ובוגרים
.
2 המודל הנוירופסיכולוגי:
•   מוח ולמידה , מרכזים במוח הקשורים ללמידה ודרך פעולתם
3 גורמים שונים להפרעת למידה ספציפית- קשיים בעיבוד
הגדרה, אפיון הלקות ודרכי טיפול
•   ליקויים בזיכרון חזותי ושמיעתי
•   זיכרון עבודה
אייל נ' , רייכנטל י' ( 2008) חוכמת הזכרון המעשי
חובות הסטודנט בקורס: 1.   נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים
2.   הגשת תרגילים במהלך הקורס
3.   מבחן בסיום הסמסטר - (85% )
4.   קריאה ממאמרים אשר יצורפו באתר מלווה קורס וכן מהרשימה הביבליוגרפית
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
תרגילים
רשימה ביבליוגרפית:
חובה
רוב המאמרים / ספרים מופיעים סרוקים באתר הקורס

1.   אל דור י' ( 2011) מדיניות משרד החינוך הד החינוך יוני 2011 עמ' 36-38
2.   אלקובי, א. (2015). להקשיב לקשב. [גרסה אלקטרונית]. נדלה ב 27/10/2016, מאתר פסיכולוגיה עברית : http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3299
3.   ברקלי ר'. (2007) לשלוט ב -A.D.H.D המדריך השלם והמוסמך להבנת הפרעות קשב וריכוז , גלילה הוצאה לאור. עמ' 36-67
4.   דודוביץ, מ' ולסר-כהן, ה' (2010). צרור מפתחות: הקניית אסטרטגיות למידה ויישומן בדרך פעילה וחווייתית, מדריך למורה עמ' 3-15 חולון: יסוד. ‬
5.   הרפז י' (2011 ) שאל ילדים ובוגרים ליקויי למידה והם יספרו לך – זה החיים לא פחות הד החינוך יוני 2011 עמ' 28-34
6.   לאבוי ר' (2006) קשה כל כך להתיידד אתך, איך לעזור לילד הסובל מליקויי למידה להשיג הצלחה חברתית הוצאת אמציה . עמ' 181-255
7.   קוזמינסקי , ל' (2009) אוצר מילים רחב ועשיר הוא אבן הפינה של האדם המשכיל מתוך הד הגן יוני 2009 תשס"ט
8.   קריזר ו' ( 2004) זרח מפרחוני מתוך הד הגן תשרי תשס"ה 2004 .
9.   קרנוביץ ק' (2007) הילד הלא מתואם – זיהוי הפרעה בעיבוד החושי ( S.P.D. ) והתמודדות עימה הוצאת ספרים אמציה . עמ' 62-71 44-51
10.   שץ- אופנהיימר א' ( 2006 ) תפקידיו של המורה בכיתה הטרוגנית ע"פ גישתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין – חינוך ואתיקה/ מפגש24 דצמבר 2006
11.   שרוני, ו'. אבישר, ג' (2015). סוגיות בחינוך מיוחד, (יחידה4). ליקויי למידה. רעננה. אוניברסיטה פתוחה. עמ' 11-114

רשות

12.   אייל נ' , רייכנטל י' ( 2008) חוכמת הזכרון המעשי הוצאה אריה ניר (פרקים נבחרים במודל )
13.   דור חיים, פ. (2016). ילדים דחויים במערכת החינוך. [גרסה אלקטרונית]. נדלה ב 26/10/2016, מאתר פסיכולוגיה עברית : http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3410
14.   טלמור מ' ( 2003 ) הוראה מתקנת: הלכה למעשה. תל-אביב: תלפיות. עמ' 8-35
15.   משרד החינוך (2015) נהלים: התאמות על רצף הלמידה וההיבחנות לתלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב בחינוך הרגיל, משרד החינוך אגף לקויות למידה והפרעות קשב תשע"ה
16.   ריף ס' (2009) כיצד לחנך וללמד ילדים עם A.D.H.D / A,D,D,הפרעת קשב והתנהגות שיטות אסטרטגיות והתערבויות מעשיות . הוצאת ספרים אח בע"מ עמ' 65-58, 171-198