הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: ליקויי למידה- מקוון, 60003.1.1
שם המרצה: כהן לילך
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: .הסטודנטית תכיר אפיונים מרכזיים של ליקויי למידה פופולאריים כמו דיסלקסיה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה וADHD.
2.הסטודנטית תלמד מספר אסטרטגיות הוראה שיקלו על תלמידים ל''ל בתיפקודם בכיתה. אסטרטגיות אלו ייטיבו גם עם התלמידים שאינם לקויי למידה.
3.הסטודנטית תאתר את החוש החזק של כל תלמיד בכיתה לקליטה והבנה של החומר הנלמדות גוון בדרכי ההוראה בכל שיעור לשם התאמה לשלושה סגנונות מרכזיים (חזותי, שמיעתי ותנועתי).
תיאור הקורס: בקורס זה נבחן יחדיו את המאפיינים של תלמידים ליקויי' למידה בכיתה הרגילה. נשים דגש רב על איתור והעצמה של נקודות החוזק וסגנונות הלמידה של תלמידים ליקויי' למידה, שכן אלו המפתחות העיקריים להצלחותיהם של התלמידים. נציע דרכי ניטור לגורמים מאבחנים ואנשי מקצוע. נלמד מספר אסטרטגיות הוראה שתסייענה לתלמידים ל''ל בפרט ושאר תלמידי הכיתה בכלל.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 1.   הגדרות לליקויי למידה. הדילמה ליקויי למידה או לא ,היקף התופעה והגורמים לליקויי הלמידה.
2 2.   מבנה המוח, גישות נוירו-פסיכולוגיות בהבנת ליקויי למידה וסוגים של ליקויי למידה.
3 3.   שמונה המערכות – פרדיגמה של מל לוין
4 4.   מערכת הזיכרון
5 5.   התפתחות חושית ותנועתית
6 6.   קשיי קריאה, דיסלקציה- גורמים ואבחון
7 7.   קשיי כתיבה ודיסגרפיה.
8 8.   קשיים במתמטיקה- דיסקלקוליה.
9 9.   קשיי שפה
10 קשיי קשב וריכוז ו.ADHD-
11 קושי בארגון
12 קשיים חברתיים של תלמידים ליקויי למידה.
חובות הסטודנט בקורס: 1.   כניסה שבועית ולימוד יחידת השיעור המצורף כולל השתתפות רשות בפורום.
2.   הגשה בזמן של 5 מטלות כל מטלה מתייחסת ל-2-3 שיעורים. מהציון הכולל.
שתי מטלות מתוך 5 המטלות הנ''ל מבוססות מאמרי – חובה שהוטמעו באתר הקורס
3.   מבחן בסוף הסמסטר.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
מבחן 100%
רשימה ביבליוגרפית:
. אנגל,ר.(1994). דיסגרפי'ה - היבטים עיוניי'ם ומעשיי'ם לטיפול בלקות הכתיבה. הוצאת רמות.
2. אריך,ג.(2003). השגת הקשב של המוח. בתוך: חנוך לנער על פי מוחו. הוצאת מכון
ברנקו ויי'ס.
3   ברקלי,ר,א.(1997). לשלוט ב- A..D.H.D. . מדריך מלא ומוסמך להבנת קשב וריכוז.
הוצאת גלילה. תל אביב.
4.   גרין,כ; קיט,צ.(2001). להבין ולטפל ב-A.D.H.D.. שמעוני הוצאה לאור. (מתורגם).
5.   דהן,א,צדוק,א.(2012).מלקות לחרות.מבט אישי ומקצועי על ל''ל והפרעת קשב וריכוז.ת''א.מכון מופת.
6.   דוויק,הדס.(2018)''הוראה לתלמידים לקויי קשב בכיתה הרגילה'', בתוך: דרך
אפרתה,מכללת אפרתה,י-ם.
7.   דיי'ויס,ר,ד.(2000). הדיסלקצי'ה כמתנה. דפוס חבצלת. תל אביב.(מתורגם).
8.   דרעין,ע.(2001).הילד ההיפראקטיבי. הוצאת אח.
9.   דרעין,ע.(1993). נוירופסיכולוגיה והילד החריג.הוצאת ספרים ספרית הפועלים.
10.   חגי,ע.(2005).ילד שלי מיוחד. (על ילדים עם קשיים תחושתיים,מוטוריים, שפתיים
תקשורתיי'ם והתנהגותיי'ם). מודן הוצאה לאור.
11. טיאנו,ש.; מנור,א.(2001). לחיות עם הפרעות קשב וריכוז. הוצאת דיונון. תל אביב.
12. יזדי-עוגב,א.(2005). לא קלוץ! יש לי הפרעה התפתחותית בקואורדינציה. גבריאל הוצ''ל.
13. לויט בן-נון (2016).''התזמורת המוחית וארבעת סוגי הקשב'' –מצגות ,אתר סגול.
14. לוין,מ. (2006). כל ילד חושב אחרת. מודן הוצאה לאור.
15. לאבוי,ר. (2006). קשה כל-כך להתיי'דד איתך. ''אמציה'' הוצאת ספרים.חיפה.
16. עמלה,ע.(2000). ליקויי' למידה- האתגר. איתיאב בית הוצאה לאור.
17. פאולר,מ.(2001). אולי אתם מכירים את המתבגר שלי?. שמעוני הוצאה לאור.
18. רוזנברג,מ.(1996). מיפוי אבחונים לאיתור ליקויי' למידה ותפקוד. הוצאת אח.
19 רייטי,ג'.(2005). מדריך למשתמש במוח-תפיסה,קשב וארבע זירות המוח.הוצאת זמורה-ביתן