הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: גישות חשיבה, 60002.1.2
שם המרצה: כהן לילך
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: :
1. הסטודנטית תלמד גישות שונות בחשיבה -תחום דעת חשוב התופס תאוצה ומתפתח בשנים האחרונות.
2. הסטודנטית תועצם הן בפן האישי והמקצועי ע"י הקניי'ת הרגלי חשיבה פוריים ויצירתיים.
3.הסטודנטית תרכוש ותתאמן בכלים וטכניקות אשר יסייעו לה בהכנת מערכי השיעורים .
4. הסטודנטית תפתח בעצמה ובקרב תלמידיה כושר הסתגלות לחשיבה יצירתית מאולתרת.
תיאור הקורס: בקורס זה הסטודנטית תיחשף לגישות שונות של חשיבה ובהבנת הצורך הפדגוגי והדידקטי בגישות מגוונות אלה. כמו-כן ,הסטודנטיות תתנסינה בחסמים ובולמי חשיבה , הקיימים בכל אחד מאתנו. זאת ועוד ,נעמוד על כוחה וחשיבותה של החשיבה היצירתית המקדמת תהליכי חשיבה וניחשף למחקרי מוח חדישים המלמדים על העלאת המוטיבציה הלימודית בזכות החשיבה היצירתית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 מבוא- תיאוריות בחשיבה [כגון: פוירשטיין, דה בונו, גישת המיזוג]
2 הוראה ישירה של חשיבה – ששת כובעי החשיבה(שיעורים 2-4)
3 שיטת המיזוג.
4 המשך שיטת המיזוג ודפוסי חשיבה
5 כשלי חשיבה
6 מח"א הכרת הכלי ויישומו, חא"ב הכרת הכלי ויישומו (שיעורים 8-9)
7 חשיבה יצירתית וסיכום
8 חשיבה יצירתית
חובות הסטודנט בקורס: השתתפות פעילה , משימות (תרגילים אישיים וקבוצתיים) בתוך ובין המפגשים
קריאת מאמרים מטרימה מהמקראה או /ו מאתר מלווה קורס

שני תרגילים קבוצתיים:
1.תרגיל דה בונו
2.תרגיל נטיות חשיבה
שני תרגילים אישיים:
1.תרגיל תהליך אישי של קבלת החלטות
2. תרגיל דה בונו –כלי חשיבה מתוך מאמר הרפז
.
עבודת סכום – הדרכה תינתן במפגש לפני אחרון של הסמסטר
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
עבודה
תרגילים
בחנים
רשימה ביבליוגרפית:
1 ברוקס מ.ברוקס.( 1997).לקראת הוראה קונסטרוקטיבית, מכון ברנקו וייס.
2. דה בונו, א.(1989).ששת כובעי החשיבה, כתר.
3. דה בונו, א.(1994).יצירתיות רצינית, מכון ברנקו וייס.
4. דה בונו,א.(1996). קורוט חשיבה , מדריך למורה, מכון ברנקו וייס.
5. דן, ג'. ונר, א.יוגב, א. יניב,ר. יפה, פ. מילגרום, ז.שטסל, ד. שרון.(2001).מיזוג חשיבה בלמידה- מבואות ומערכי שיעורים, חוברות 1-3 , מכון ברנקו וייס.
6. 1.הרפז,י. (2016). להבין הבנה ,ללמד להבין, הוצאת כליל,מכון מופת, תל אביב.
2.הרפז,י. (2009). תנו לילד דגים ,הד החינוך 38.
3.הרפז,י. (2005).חכה פיתיון ודגים – גישות לחינוך החשיבה , מכון ברנקו וייס.
7. זוהר,ז.( 2000 ). ידע מטא-קוגניטיבי של מורים בהוראת מיומנויות חשיבה גבוהות, דפים, 30, 10-33
8.טישמן ש, פרקינס ד, איילון ג.(1996).הכיתה החושבת , מכון ברנקו וייס.
9.לויט בן-נון ואחרים- מצגות על מחקרי מוח שיועלו באתר מלווה קורס.
10.מראזאנו ר.ג'.( 1998).ממדי הלמידה- לקראת הוראה מושכלת ,מכון ברנקו וייס.
11.מרגליות,א.,צורן ,י.חשיבה יצירתית. מצגות מהאינטרנט שיועלו לאתר מלווה קורס.
12.פוירשטיין ר. (1998).האדם כישות משתנה – על תורת הלמידה המתווכת , אוניברסיטה משודרת
13. שרון,ד.(2001).מיזוג החשיבה בלמידה, עורכת, מכון ברנקו וייס.
מאמרי מחקרים מתוך הספר: ''להבין הבנה ללמד להבין'' י. הרפז מקור 6 לעיל.
1.   ההיבטים הרגשיים של ההבנה/דאגלס ניוטון. עמ' 52-61,שם.
2.   הוראה לשם הבנה /ג'יי מקטאי ואליוט סייף. עמ' 142-150 ,שם.
הקורס מלווה במקראה הנקראת: 'גישות חשיבה' תש''פ /לילך –לאה כהן
ובה מאמרי חובה שישרתו אותנו בהכנת מאמרים לפני השיעורים ובתוכם.
ניתן לרוכשה בחנות הספרים של המכללה קוד מס 1919 (סה''כ 5 ש''ח).