הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: תקשורת חזותית, 62016.1.1
שם המרצה: שניידר שמעון
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ג
דרישות קדם: קורס 62012.1.1 קורס 62097.1.1
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תתמודד עם משימה גרפית מורכבת הדורשת שילוב אמין ומשכנע בין המיומנויות שרכשה עד כה. בראשית עבודתה תייצר הסטודנטית מבנה (לייאוט) ברור ובו הגדרות מיקומי ואפיוני הכותרות, הטקסט והאלמנטים הגרפיים, באופן שיטתי.
כך תוכל לייצר מוצר מגובש אמין ובהיר המכיל תכנים משתנים. בשלבים הבאים תעסוק הסטודנטית בבניית שפה מייחדת ומובהקת, ולשם כך תחפש ותברר מהו אופן הטיפול בחומרי הגלם ואופי שילובם במבנה שיצרה.
נראות שער האוגדן תנבע מתוך רצף הפתרונות שתיצור בדפי הפנים.
הסטודנטית תפיק בבית דפוס תוצר מודפס וכרוך המתאים להפקת כמויות. לשם כך תעבור הכשרה בתהליכי קדם הדפסה ובאופן הגשת החומר בצורה מקצועית על מרכיביה השונים.
תיאור הקורס: הקורס יביא לידי ביטוי את מיצוי היכולות שנרכשו במהלך השנים, עד כה.
בתהליך המתחיל במחקר וחיפוש אופן הביטוי האישי ובהמשכו כולל יישום וביצוע
באמצעות שימוש בתוכנות ובכלים נדרשים אחרים, תייצר התלמידה תוצר אמיתי הראוי להפקה ולשיווק.
מבנה הקורס:
מפגשים דו שבועיים, דיונים במסגרת כיתתית ובמסגרת אישית

תוצר זה יותאם מבחינת ערכי הבסיס העיצוביים לשפת המותג האישי שיצרה התלמידה ויביא
לכדי יישום את יכולות הטיפוגרפיה, הצילום, העיצוב, האיור ושילובם ביצירת חוברת בעלת
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 - מציאת נושא רעיוני מוביל
2 - מתן ביטוי גרפי ייחודי לתפיסה הרעיונית שגובשה ועיצובו על פי קווי היסוד
של שפת המותג שגובשה בקורס המקדים
3 - התכנים הרעיוניים יועברו באמצעות שילוב/ יצירת דימויים ויזואליים מתאימים
התייחסות לכותרות,שילוב טקסט רעיוני או אינפורמטיבי
4 - יצירת שפה ויזואלית אחידה ודרכי ביטוי מתאימות
5 - פתרון עיצובי לשער האוגדן, שינבע מנראות הדפים הפנימיים והשפה שפותחה
6 - הכרת תהליכי קדם דפוס וסגירת קבצים להפקה
7 - דגימות צבע, תיקונים והשבחת צילומים ואלמנטים וסגירת קבצים להפקת אמת
חובות הסטודנט בקורס: -1 גיבוש רעיון , עיצוב החוברת: מתן פתרונות גרפיים סדרתיים המהווים מסגרת לאינפורמציה מתחלפת
-2 הכנה להפקת דפוס, דגימות וביצוע על פי סטנדרטים מוגדרים ותצוגה בתערוכה כיתתית
ובה הדמיות מחשב דו מימדיות ובניית מודלים ופריסות עבור מוצרים תלת מימדיים.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
- Watson Guptill Publications, Typography14, The Annual of the Type Directors Club
- Y Kuwayama, International Corporate Design, Volume 1: Trademarks & Symbols
- New Typo Graphics, The new faces of contemporary typography, P-I-E BOOKS