הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: וידאו ככלי לפיתוח כישורים חברתיים ולהעצמת תלמידים, 62148.1.1
שם המרצה: פורסטנברג ישעיהו
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר ב
מספר השעות ונקודות זכות: 1.5 ש"ש, 3 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: מושגי יסוד בבימוי והפקה בוידאו
מטרות / תוצרי למידה: הקניה והוספת כלים בסיסיים לכתיבה, בימוי, ולהפקת סרטונים אישיים וקבוצתיים.
+ הכרות עם עקרונות הוידאותרפיה, והשימושים שלה.
תוצרי למידה
הסטודנטית תלמד להנחות קבוצה בכתיבת סיפור / תסריט
הסטודנטית תרכוש כלים לשימוש בתהליכי ההפקה בוידאו על מנת להעצים את התלמידים, לפתח כישורים חברתיים ולחזק קבוצות מוחלשות.
הסטודנטית תרכוש כלים בסיסיים לבימוי והפקת סרט עלילתי קצר
הסטודנטית תצפה בקטעי וידאו ותלמד כיצד הצפיה המבוקרת יכולה להוות כלי ריגשי וחינוכי.
תיאור הקורס: הקורס כולל שיעור פרונטלי, צפיה בסרטים וסדנאות מעשיות.
במהלך ההתנסויות השונות נלמדים ומתנסים בעקרונות שמסייעים לתלמיד להתפתח מבחינה ריגשית וללמוד לכתוב את הסיפור של עצמו. בעזרת המצלמה והבימוי נפתח צוהר חדש ולא שיגרתי להתמודדות עם קשיים, למציאת מרחבים חדשים של יצירתיות, ולחיזוק הצד החברתי של הקבוצה.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 עקרונות כתיבה ובימוי סרט
2 וידאותרפיה בגישה עלילתית. סדנת הדגמה ותרגול.
3 עבודה קבוצתית בכתיבה
4 השלכה וריחוק. צפיה בסרטי "קולנוער"
5 המשך סדנת תרגול
6 התהליך והתוצאה. צפיה ב"זה לא עוד סרט זכרון"
7 סיפור עלילתי שהוא גם דוקומנטרי – האומץ לעמוד מול המצלמה
8 הסיפור החילופי – השיטה הנאראטיבית. צפיה בקטע מהסרט "דלתות מסתובבות"
9 סרט דוקו' אישי כשיטה לבניית הסיפור החילופי. צפיה ב סרטי idoco
10 סינמה תרפיה . צפיה ב"נער שרתם את הרוח"
11 הבנה לסדנת פרוייקט גמר
12 סדנת פרוייקט גמר
חובות הסטודנט בקורס: נוכחות ב80% מהשיעורים – סדנאות
השתתפות פעילה בשיעור ובסדנאות
הגשת מטלות שונות
הגשת תרגיל במהלך הסמסטר
הגשת פרוייקט גמר
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
חובה
•   לגדול עם טלוויזיה/דפנה למיש . מקראה. האוניברסיטה הפתוחה (2002)
•   פסיכותרפיה קבוצתית / ג' רוטאן ז.סטון. הוצאת אח (2004). פרקים 1-3
•   במה ונפש/ מיכל דורון הררי.
הסיפור שצריך לשמוע עכשיו/מולי להד
בתוך "היצירה – לב הטיפול" בעריכת ד"ר רונן ברגר הוצאת אח (2014)
•   אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות/ מייקל וייט ודיוויד אפסטון תל אביב. צ'ריקובר(1999)
מומלץ
•   סיפור / רוברט מקי Story/ Robert Mckee - . הוצאת גלורי (2005)
•   תרפיה בעזרת סיפורים/ קדר נאת דווידי (עורך)הוצאת אח. (1999)