הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: עיצוב ומיתוג, 62097.1.1
שם המרצה: שניידר שמעון
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: ב
דרישות קדם: קורס 62012.1.1
מטרות / תוצרי למידה: הסטונדנטית תכיר את עולם המיתוג שיצירת שפת זהות ויזואלית מערכתית היא חלק מהותי בו. הסטודנטית תפתח שפת זהות כזו עבור חברה/ארגון שהיא תיצור.
בתחילת התהליך תעסוק הסטודנטית בגיבוש ובניית שם החברה, אפיון סוג הפעילות והגדרת קהלי היעד אליהם תפנה. הגדרות אלה יכתיבו את נראות הסמל/לוגו שתעצב הסטודנטית
ואת מרכיבי השפה שתעצב בעקבותיו.
תיאור הקורס: הקורס יעסוק בפיתוח תהליכי חשיבה רוחביים , בחשיבת עומק ובפיתוח יכולת סיגנון ותימצות ברמה גבוהה. מתוך דרישה לייצר תוצרים מדוייקים הפונים לקהל יעד מוגדר, ינותב הידע שנרכש עד כה לכדי יישום ויצירת שפת זהות מערכתית, עקבית ואחידה.
מבנה הקורס:
שיעורים פרונטליים, יציאה לביצוע משימות מוגדרות ניתוח ודיון על הפתרונות ברמה כתתית.
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 - תהליך בחירת שם לחברה או ארגון דמיוני
2 - קביעת קהלי היעד של החברה וייעודה
3 - גיבוש האסטרטגיה המתאימה בהתאם לקהלי היעד אליהם פונה החברה.
4 - גיבוש השפה הוויזואלית הכוללת, הגדרות טיפוגרפיות, הפונטים, סיגנון הלוגו
הגדרת פלטת הצבעים ועיצוב הזהות האחידה של ניירת החברה.
5 - יישום ותרגום השפה הוויזואלית שנוצרה לכדי מראה אחיד של מגוון אמצעי שיווק והפרסום
מארזים, שקיות, נראות העסק ושילוטו, רכב החברה, ביגוד העובדים
6 - עיצוב אתר החברה: דף הבית + 3 תבניות לדפים פנימיים מיצגים
חובות הסטודנט בקורס: - הגשת פרוייקט מיתוג רחב המכיל פתרונות עיצוב פריטי מיתוג רבים ומגוונים
- הכנה להפקת דפוס, דגימות וביצוע על פי סטנדרטים מוגדרים
ותצוגה בתערוכה כיתתית
ובה הדמיות מחשב דו מימדיות ובניית מודלים ופריסות עבור מוצרים תלת מימדיים.
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
- Per Mollerup, Marks of Excellence, The History and taxonomy of trademarks
- Victionary, Logology2' the Wonderland of Logo Design
- Erhardt D.Steibner&Dieter Urban, Signs+Emblems