הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: יסודות הצילום, 62013.1.1
שם המרצה: שניידר שמעון
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תלמד ותכיר את אופני השימוש הטכניים במצלמה ודרך פעולתה.
השגת השליטה הטכנית בכלי תאפשר לסטודנטית לעשות בו שימוש מתוכנן והגעה לתוצאת הנראות הרצויה. במסגרת התרגול השוטף תעסוק הסטודנטית במתן פתרונות למגוון נושאים ותכנים, בהם טבע דומם, סביבה, דיוקנאות, אינטראקציה וכדומה ובהם מושגים
ורעיונות מופשטים שיבואו לידי ביטוי ויזואלי ויובנו מתוך עבודותיה
תיאור הקורס: שיעורים פרונטליים, יציאה לביצוע משימות מוגדרות ניתוח ודיון על הפתרונות ברמה כתתית
הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות טכניות והכרת המצלמה.
במקביל נעסוק בקורס בפיתוח יכולת יצירת זווית ראייה אישית אמנותית ותרגומה לכדי שפה
ויזואלית שתייחד את העבודה ותיצור רמת עניין ובולטות גבוהים שיעוררו את סקרנות המתבוננים
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 - מפתח צמצם והשפעות על עומק שדה
2 מהירות סגר וההשפעות
3 קומפוזיציה
4 מדידת אור, סטנדרטית וסלקטיבית
5 תאורה, זוויות וסוג תאורה והשפעה על המסר המועבר
6 יצירת אווירה נדרשת באמצעות תאורה וחומרי גלם משתנים בהתייחסות לאובייקט ניטרלי
7 יחסי גומלין: גדול קטן, יחיד רבים, קרוב רחוק
8 אפיון מסר צורני באמצעים מינימליסטיים ומתן פתרונות לתכנים רעיוניים מופשטים, כגון:
עימות, דיוקן, מקום, ניגודים: דינאמי/סטאטי, מתח/ שלווה, יחיד/רבים, גדול/קטן וכד'
אפיון מסר צורני באמצעים מינימליסטיים ומתן פתרונות לתכנים רעיוניים מופשטים, כגון:
עימות, דיוקן, מקום, ניגודים: דינאמי/סטאטי, מתח/ שלווה, יחיד/רבים, גדול/קטן וכד'
חובות הסטודנט בקורס: 1- עמידה במתן פתרונות לסדרת תרגילים הנדרשת באופן שוטף במהלך השנה
2- הגשת פרוייקט גמר
- הכנה לפרזנטציה, ביצוע הצגת התוצרים בתערוכת גמר
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
- מייקל לנגפורד, המדריך השלם לצילום, הכל על אמנות הצילום ומלאכתו, הוצאת כתר
- צילום דיגיטלי לאובדי עצות, גולי אדאיר קינג וסרג טימשף, הוצאת מטר