הדפסה
גרסת PDF
סילבוס לקורס: מבוא לחשיבה עיצובית, 62012.1.1
שם המרצה: שניידר שמעון
סוג הקורס : שיעור
שנת הלימודים: תשפ"א ,   הקורס נלמד בסמסטר א
מספר השעות ונקודות זכות: 1 ש"ש, 2 נ.ז.
שנת הלימוד בתכנית: א
דרישות קדם: אין
מטרות / תוצרי למידה: הסטודנטית תיחשף אל מרכיבי התוכן הויזואלי המהווים בסיס לעבודת העיצוב.
היא תעסוק בתרגול שוטף הקשור ליסודות תורת הכתב, תורת הצבע והקומפוזיציה.
התרגילים יציבו בפני הסטודנטית אתגרים רעיוניים ופתרונותיהם יובאו לכדי הגשה
והעברת המסר החזותי הרצוי, באופן מדויק ובהיר.
תיאור הקורס: שיעורים פרונטליים, יציאה לביצוע משימות מוגדרות ניתוח ודיון על הפתרונות ברמה כתתית.
הקורס יעסוק בפיתוח תהליכי חשיבה ובחידוד מיומנויות ראיה וסיגנון צורני.
במהלכו תפותח רגישות לאפיוני האות והמסרים החזותיים העוברים באמצעותה ויובהרו תפקידי הצורה הצבע בהעברת ובחידוד המסרים הנדרשים
בקורס יוקנו ערכי דיוק והקפדה על הגשת הפתרונות באופן מקצועי
התוכן הניתן מידי שבוע, מטלות וחומרי קריאה:
מס'נושא, מטלות וחומר קריאה
1 טיפוגרפיה (תורת הכתב)
2 מחקר האות ומבנה, טיפול במילה ודרכי שימוש בטקסט רציף
3 הכרת משפחות האב: הסנסריפית והסריפית ותכונותיהן
4 העברת מסר חזותי באמצעות מילה סוגי כתב בלבד
5 סיגנון צורני באמצעות אותיות בלבד
6 - יצירת מסר חזותי באמצעות טיפוגרפיה + צילום
7 רישום בסיסי
8 קומפוזיציה
9 תורת הצבע / העצמת מסרים תוך שימוש נכון בו
10 תרגילים רעיוניים / עימות בין מושגים מנוגדים תוך שילוב דימויים וטיפול טיפוגרפי
חובות הסטודנט בקורס: חובות:
- הגשת פתרונות עיצוב לסדרת תרגילים דו שבועיים בנושאים מגוונים במהלך השנה
- דגש על תהליך ייצור רעיוני באמצעות משובים על סקיצות מגוונות
- הגשת תוצרים ברמת גימור גבוהה
אחוזים מציון סופי: משקל זהה לפתרון כל התרגילים
אופן ההערכה - הרכב הציון
מרכיבאחוזציון מינימלי למרכיב
סמסטר
רשימה ביבליוגרפית:
- אבי אייזנשטיין, יסודות בעיצוב טיפוגרפי, שיטת לימוד, בצלאל האקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
- יוהנס איטן, יסודות הצורה והצבע, מוזיאון ישראל, ירושלים